Umowa na czas określony czy nieokreślony? Która będzie dla Ciebie korzystniejsza?

· Autor:
Umowa na czas określony czy nieokreślony? Która będzie dla Ciebie korzystniejsza?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Najczęściej zawierane umowy w Niemczech traktują o pracy na czas określony lub nieokreślony. Czym różnią się obie umowy? O czym należy pamiętać, podpisując umowę na czas nieokreślony? Czy umowę na czas określony można zerwać wcześniej? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Dopiero zaczynasz pracę w Niemczech? A może mieszkasz i pracujesz za Odrą, ale chcesz zmienić miejsce pracy?

Jeśli tak, obowiązkowo przeczytaj poniższy artykuł. Dzięki niemu dowiesz się, jakie w niemieckim prawie wyróżniamy rodzaje umów o pracę i które z nich są najpopularniejsze. Co więcej, dowiesz się, jakie są różnice między umową na czas nieokreślony, a określony. Zdradzimy, która z tych umów będzie dla Ciebie korzystniejsza i dlaczego!

W niemieckim prawie pracy wyróżniamy następujące umowy o pracę:

- na czas nieokreślony,

- na czas określony,

- w niepełnym wymiarze godzin,

- umowę o praktykę,

- umowę na okres próbny,

- Minijob.

Najpopularniejsze z nich to umowa o pracę na czas nieokreślony i umowa na czas określony, dlatego w dalszej części artykułu dokładnie je scharakteryzuję.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Na tym rodzaju umowy najbardziej zależy pracownikom, ponieważ wskazuje na stabilność zatrudnienia i zarobków, co jest szczególnie ważne, jeśli pracownik rozważa wzięcie kredytu lub wynajem mieszkania.

Zawieranie umowy

Do zawarcia umowy na czas nieokreślony może dojść pisemnie lub ustnie. Wybierając drugą opcję, musisz pamiętać o tym, by pracodawca wręczył Ci umowę na piśmie do miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy.

Charakterystyka

Jak sama nazwa wskazuje – czas trwania umowy nie jest z góry ograniczony. Umowa na czas nieokreślony trwa zatem tak długo, aż nie zostanie rozwiązana.

Zerwanie umowy

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony może nastąpić poprzez złożenie wypowiedzenie przez jedną ze stron umowy, poprzez rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym lub poprzez tzw. porozumienie stron.

Umowa o pracę na czas określony

Zawieranie umowy

Musisz pamiętać, że umowa zawierana na czas określony musi być sporządzona na piśmie!

Uwaga! Niemieckie prawo nie dopuszcza zawierania umów na czas określony bez powodu. Oznacza to, że pracodawca proponując Ci umowę na czas określony, musi swój wybór poprzeć odpowiednimi argumentami np. Twoje zatrudnienie wynika z czasowego zastąpienia innego pracownika. Jeśli pracodawca nie poda Ci powodu zatrudnienia na czas określony jeszcze przed podpisaniem umowy, powinieneś skonsultować sprawę z prawnikiem.

Charakterystyka

Umowa na czas określony może mieć postać ograniczenia czasowego lub ograniczenia wynikającego z celu umowy. Z częstszym wskazaniem na ograniczenie czasowe na przykład na dwa lata od dnia zawarcia umowy.

Umowę na czas określony można przedłużyć, ale nie można robić tego w nieskończoność. Umowa o pracę na czas określony może obowiązywać maksymalnie przez dwa lata. Przez ten czas pracodawca może przedłużyć Ci umowę maksymalnie trzy razy (przedłużenie umowy trzeba określić przed jej wygaśnięciem). Uwaga! W przypadku pracowników powyżej 52 roku życia umowa na czas określony może trwać maksymalnie 5 lat.

Zerwanie umowy

Umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana przed pierwotnym okresem jej obowiązywania, ale tylko wtedy, gdy sytuacja ta została wcześniej opisana w umowie o pracę. Możliwe jest jednak rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym.

W przypadku naruszenia obowiązków umowy o pracę przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcę) może ona zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

Dla pracownika korzystniejszą umową będzie ta traktująca o pracy na czas nieokreślony, która może być zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: rawpixel 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie