Umowa przedmałżeńska w Niemczech, czyli co warto wiedzieć przed jej zawarciem

· Autor:
Umowa przedmałżeńska w Niemczech, czyli co warto wiedzieć przed jej zawarciem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Umowa przedmałżeńska rządzi się swoimi własnymi prawami i niekiedy, pomimo swojej dosyć ponurej natury, może okazać się pomocna.

Kiedy zawierasz związek małżeński, wiele aspektów Twojego życia ulega zmianie – nie tylko w kontekście podatkowym, ale również prawnym. W sytuacji, gdy nie została podpisana umowa przedmałżeńska, automatycznie żyjecie we wspólnocie majątkowej i wszystko, co zarobiliście w trakcie małżeństwa, zostanie podzielone, włącznie ze świadczeniami emerytalnymi.


Odrębność aktywów w małżeństwie

Podczas trwania związku małżeńskiego, każdy z małżonków zachowuje swobodę dysponowania swoim majątkiem. Istnieją jednak dwa kluczowe wyjątki od tej zasady. Po pierwsze, jeżeli jeden z małżonków chce zbyć całość swojego majątku, musi uzyskać zgodę drugiego partnera zgodnie z § 1365 Kodeksu Cywilnego. Przykładowo, sprzedaż nieruchomości, która stanowi znaczną część majątku, wymaga zgody współmałżonka.

Po drugie, w kwestii przedmiotów gospodarstwa domowego, nawet jeśli są one własnością jednego z małżonków, ich sprzedaż, oddanie lub wyrzucenie wymaga zgody drugiej osoby, zgodnie z § 1369 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialność solidarna wobec osób trzecich występuje tylko wtedy, gdy oboje wyraziliście na to zgodę. Na przykład, jeżeli oboje podpisaliście umowę najmu lub umowę kupna mieszkania, odpowiadacie za nią solidarnie. 


Sens zawarcia umowy przedmałżeńskiej 

Wiele osób planujących małżeństwo, rozważa zawarcie umowy przedmałżeńskiej, jednak tylko nieliczne decydują się na jej realizację. Ankieta przeprowadzona wśród czytelników portalu finaztip.de wykazała, że jedynie 8 procent respondentów będących w związku małżeńskim, podpisało umowę przedmałżeńską. Z kolei 58 procent osób stanu wolnego stwierdziło, że chciałoby zawrzeć taką umowę w przyszłości. Pojawia się zatem pytanie, kto powinien rozważyć zawarcie takiej umowy. Wiele współczesnych małżeństw różni się od klasycznego modelu rodziny, który przewidział ustawodawca, co sprawia, że nie wszystkie regulacje prawne są dla nich odpowiednie. 

Oto kilka przykładów sytuacji, w których umowa małżeńska może być korzystna.

Brak chęci posiadania dzieci i rezygnacja z kariery

Jeśli oboje partnerzy są niezależni finansowo, nie planują posiadania dzieci i żadne z nich nie ponosi strat zawodowych w wyniku zawarcia małżeństwa, przewidziane przez prawo wyrównywanie emerytur i zysków może być zbędne. W takim przypadku umowa przedmałżeńska może być rozsądnym rozwiązaniem, eliminującym niepotrzebne regulacje.

Uwzględnienie zmieniających się okoliczności

Warto pamiętać, że sytuacje w małżeństwie mogą się zmieniać. Jeśli jedno z małżonków zachoruje, finansowa rekompensata może stać się istotna w przypadku separacji. Dodatkowo, rzadko zdarza się, by partnerzy mieli całkowicie równą sytuację finansową. Często jeden z nich jest w gorszej kondycji ekonomicznej. W tym kontekście zrzeczenie się skutków prawnych rozwodu, które mają na celu ochronę słabszej strony, powinno być dokładnie przemyślane.

Sytuacje zawodowe i majątkowe

Zawarcie umowy przedmałżeńskiej może również mieć sens w sytuacjach, gdzie jeden z partnerów posiada znaczący majątek lub prowadzi własny biznes. Taka umowa pozwala na zabezpieczenie interesów majątkowych, ograniczając ryzyko finansowe w przypadku rozwodu. Może także chronić przed roszczeniami finansowymi związanymi z działalnością gospodarczą jednego z małżonków.

Indywidualne potrzeby i porady prawne

Każda para powinna indywidualnie ocenić swoje potrzeby i okoliczności przed zawarciem umowy małżeńskiej. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże dostosować umowę do specyficznych wymagań i oczekiwań. Taka konsultacja zapewnia, że wszystkie aspekty prawne i finansowe są odpowiednio zabezpieczone, co może przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa małżeństwa.


Kiedy umowa przedmałżeńska nie będzie potrzebna?

Jeśli planujecie zawarcie małżeństwa i posiadanie wspólnych dzieci, w takim przypadku zazwyczaj nie ma potrzeby sporządzania umowy przedmałżeńskiej. Zwykle jedno z małżonków rezygnuje z pracy, aby zająć się dziećmi, nawet jeśli oboje partnerzy woleliby tego uniknąć. Prawo małżeńskie ma na celu ochronę tego małżonka, który podejmuje się opieki nad dziećmi, zapewniając mu odpowiednie wsparcie finansowe.

Jeżeli obawiasz się odpowiedzialności za długi współmałżonka, umowa przedmałżeńska nie jest konieczna. Prawo stanowi, że dopóki nie wyrazisz zgody na przejęcie długów, nie ponosisz za nie odpowiedzialności - nawet jeśli bankowi doradcy mogą sugerować inaczej.

W przypadku przewidywanego spadku dla jednego z małżonków, umowa przedmałżeńska również nie zawsze jest wymagana. Dziedziczone lub darowane aktywa nie są uwzględniane w podziale majątku małżeńskiego i dodawane są do tzw. majątku początkowego. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy wartość odziedziczonej nieruchomości znacznie wzrośnie - wówczas wzrost wartości może być uwzględniony przy podziale majątku. Jeśli chcesz temu zapobiec, można to uregulować w umowie przedmałżeńskiej.


Zawarcie umowy przedmałżeńskiej

Ze względu na potencjalnie poważne konsekwencje gospodarcze i prawne, umowa przedmałżeńska musi być poświadczona przez notariusza, zgodnie z § 1410 Kodeksu Cywilnego.

Proces zawierania umowy przedmałżeńskiej

1. Wstępna konsultacja: Proces rozpoczyna się od wstępnej rozmowy z notariuszem, w której uczestniczą oboje partnerzy. Podczas tego spotkania omawiane są szczegóły dotyczące waszych oczekiwań i potrzeb.

2. Sporządzenie projektu umowy: Na podstawie uzgodnionych informacji, notariusz sporządza projekt indywidualnej umowy małżeńskiej. Dokument ten jest dostosowany do specyficznych warunków i wymagań obojga partnerów.

3. Przegląd projektu: Po otrzymaniu projektu umowy, należy dokładnie go przeanalizować. Ważne jest, aby poświęcić wystarczająco dużo czasu na zrozumienie każdego punktu i ewentualne skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

4. Podpisanie umowy: Po zatwierdzeniu treści umowy, umawiasz się na kolejne spotkanie z notariuszem, podczas którego dokument zostaje oficjalnie podpisany. Notariusz potwierdza autentyczność podpisów i zgodność umowy z obowiązującym prawem.

Notariusz odgrywa kluczową rolę w procesie zawierania umowy przedmałżeńskiej. Jego zadaniem jest nie tylko sporządzenie dokumentu zgodnego z przepisami prawa, ale także zapewnienie, że obie strony w pełni rozumieją i akceptują jego warunki. Dzięki temu umowa małżeńska zyskuje moc prawną i jest skutecznie egzekwowana.


Koszt zawarcia umowy przedmałżeńskiej 

Koszt sporządzenia umowy przedmałżeńskiej zależy od kilku czynników, takich jak potrzeba porady prawnej oraz skomplikowanie samej umowy. Warto zaznaczyć, że skorzystanie z usług kancelarii prawnej nie jest konieczne, ponieważ notariusze mają obowiązek udzielać neutralnych porad. Dodatkowym atutem jest fakt, że opłata notarialna obejmuje zarówno poradę, jak i sporządzenie umowy, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.

Za notarialne poświadczenie umowy małżeńskiej pobierana jest podwójna opłata, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 21100 ustawy o kosztach notarialnych (GNotKG). Wysokość tej opłaty zależy od wartości biznesowej umowy małżeńskiej, która jest określana na podstawie łącznego majątku obu małżonków, z odliczeniem długów.

Koszty podstawowych opłat u notariusza w Niemczech od wartości majątku: 

  • Wartość majątku do 1.000€: Opłata 19€
  • Wartość majątku do 10.000€: 75€
  • Wartość majątku do 30.000€: 25€
  • Wartość majątku do 40.000€: 45€
  • Wartość majątku do 80.000€: 19€
  • Wartość majątku do 155.000€: 54€
  • Wartość majątku do 350.000€: 685€
  • Wartość majątku do 500.000€: 935€

Przykład: Elke i Frank zgromadzili oszczędności w wysokości 80 000 euro. Koszt podstawowy wynosi 219 euro, ale jeśli zdecydują się skorzystać z porady i poświadczenia notariusza, opłata ta podwaja się do 438 euro. Dodatkowo, należy uwzględnić różne wydatki i podatek VAT, co sprawia, że całkowita suma, którą muszą uiścić, wynosi około 530 euro.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos, autor: belchonock
Źródło: finanztip.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie