Universität Bonn

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Uniwersytet Bonn, który ma za sobą prawie 200 lat tradycji jest największym uniwersytetem w Niemczech. Na uczelnie uczęszcza ponad 30 tys. studentów (więcej jak 5 tys. pochodzi z zagranicy), którzy pod okiem 500 profesorów, 3000 pracowników naukowych i 2000 techników poszerzają swoją wiedze i prowadzą badania naukowe.

Universität Bonn
Regina Pacis Weg 3
53113 Bonn
tel.: 0049 22 87 30
e-mail: aaa@uni-bonn.de
internet: www.uni-bonn.de

Ogólne informacje

Uniwersytet Bonn, który ma za sobą prawie 200 lat tradycji jest największym uniwersytetem w Niemczech. Na uczelnie uczęszcza ponad 30 tys. studentów (więcej jak 5 tys. pochodzi z zagranicy), którzy pod okiem 500 profesorów, 3000 pracowników naukowych i 2000 techników poszerzają swoją wiedze i prowadzą badania naukowe. Szkoła oferuje 80 kierunków, po których uzyskuje się dyplom ukończenia. Uczelnia rocznie wydaje prawie 300 milionów €, do których dochodzą koszty badań (ponad 72 miliony €). Placówka składa się z ok. 350 budynków położonych w całym mieście. Uniwersytet współpracuje z 56 szkołami wyższymi w: Europie, Ameryce, Azji i Australii. Do uczelni należą kliniki czy akademiki. Nabór na studia odbywa się, tak jak w większości szkołach w Niemczech w dwóch terminach:

  • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
  • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

Uczelnia jest jedną z bardziej prestiżowych w Niemczech, ale to w niczym nie przeszkadza by obcokrajowiec mógł na niej studiować. Warunki rekrutacyjne są do przyjęcia i nie powinniśmy mieć większych problemów by dostać się tu na studia. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo maturalne
  • Poświadczenie o znajomości języka niemieckiego
  • Formularz rekrutacyjny
  • Tłumaczenia wszystkich dokumentów na język niemiecki
  • Kopia paszportu

W razie problemów z jakimikolwiek niejasnościami możemy się zwrócić do Zentrale Studienberatung- Zentrala Pomocy dla Studentów (zsb@uni-bonn.de), która pomoże nam je rozwiązać.

Pozostałe informacje

Opłaty za semestr wynoszą nie całe 140€. Uczelnia ma bardzo dobrze rozbudowany system stypendialny, z którego może każdy korzystać (również obcokrajowcy). Jako jedna z nielicznych szkół w Niemczech pozwala studentowi z poza granic kraju ubiegać się o stypendium socjalne. By otrzymać taką pomoc należy przedstawić dokument potwierdzający ciężką sytuację finansową. Oferowane jest również stypendium naukowe (dopiero po 3 semestrze można się o nie ubiegać), które jest przyznawane za szczególne osiągnięcia lub za przekroczenie bariery średnich ocen, jaką ustala uniwersytet. Ceny miesięczne za akademik zaczynają się od 150€. Pokoje są najczęściej przyznawane przez Związek Studencki (Studentenwerk). Informacje dotyczące pracy i możliwości zarobkowych podczas studiów znajdziemy na stronie domowej uniwersytetu. Kontakt z Polakami otrzymamy przez Akademickie Biuro ds. Obcokrajowców (Akademische Auslandsamt). Szkoła prowadzi wiele programów partnerskich oraz organizuje seminaria letnie w Warszawie.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie