Upadłość konsumencka w Niemczech - proces, koszty, wady i zalety

· Autor:
Upadłość konsumencka w Niemczech - proces, koszty, wady i zalety
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niestety zdarza się, że konsumenci nie są w stanie płacić rachunków i nie mogą rozwiązać samodzielnie swoich problemów finansowych. W takiej sytuacji warto szukać profesjonalnej pomocy.

Jednym ze sposobów, które mogą wykorzystać obywatele jest upadłość konsumencka. Trwa ona jednak kilka lat i wymaga załatwienia wielu spraw biurokratycznych. Taka procedura ma jednak sens w niektórych przypadkach. 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, nazywana także upadłością osobistą, to postępowanie sądowe, przeznaczone tylko dla osób prywatnych. W trakcie trwania postępowania upadłościowego mogą pojawić się różne problemy, ponieważ może powstać nowy dług u konsumenta. W trakcie upadłości konsumenckiej syndyk zajmuje dużą część majątku zbywalnego i wypłaca pieniądze dla wierzycieli. W takiej sytuacji konsument musi zrezygnować zarówno z większości swoich dochodów, jak i ze spadków, darowizn oraz wygranych (na przykład na loterii, w konkursach).

Warto zaznaczyć, że świadczenia alimentacyjne lub długi alimentacyjne są wyłączone z umorzenia pozostałych długów. To samo dotyczy nieoprocentowanych pożyczek od osoby prywatnej.

Upadłość konsumencka - czas trwania

Od 1 października 2020 roku zasady dotyczące upadłości konsumenckiej zostały złagodzone, a więc zamiast 6 lat wystarczą trzy lata. W ten sposób można uwolnić się od pozostałych długów. 

Takie skrócenie było dotychczas możliwe tylko wtedy, gdy konsument zapłacił już wszystkie koszty procesowe oraz 35% roszczeń wierzycieli upadłości. Trzyletnie postępowanie upadłościowe jest początkowo ograniczone do połowy 2025 r.

Jaki jest maksymalny dochód dłużnika?

Zgodnie z przepisami maksymalny dochód dłużnika to 1259,99 euro. Z kolei dla osób posiadających jedno lub więcej dzieci, obowiązuje wyższa granica finansowa. Dodatkowo konsument powinien posiadać specjalne P-konto. 

Co z majątkiem konsumenta?

W przypadku upadłości konsumenckiej cały majątek należy do syndyka. Warto jednak zaznaczyć, że część rzeczy może pozostać, na przykład obrączka, zegarek, a także samochód, którym konsument może dojeżdżać do pracy. 

Jak wygląda proces upadłości konsumenckiej w Niemczech?

Przede wszystkim należy odróżnić faktyczne postępowanie upadłościowe od przygotowania. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości osobistej, konieczne jest osiągnięcie pozasądowej ugody ze swoimi wierzycielami. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest skontaktowanie się z bezpłatną poradnią, która zajmuje się zadłużeniami. Innym rozwiązaniem jest wynajem prawnika, jednak to rozwiązanie jest bardziej kosztowne. 

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek powinien zawierać:

 • zaświadczenie o niepowodzeniu próby zawarcia ugody pozasądowej
 • wniosek o umorzenie pozostałego długu
 • wniosek o odroczenie kosztów procesowych
 • spis majątku dłużnika
 • lista wierzycieli i roszczeń
 • plan spłaty zadłużenia

Jeżeli co najmniej 50 procent wierzycieli wyrazi zgodę, rozpoczyna się faktyczne postępowanie w sprawie upadłości osobistej, które podzielone jest na cztery etapy: 

 • Faza początkowa
 • Faza prowadzenia upadłości
 • Umorzenie długów
 • Zakończenie postępowania

Obowiązki 

Warto zaznaczyć, że konsument ma pewne obowiązki:

 • zatrudnienie - konsument musi udowodnić, że podejmuje starania, aby znaleźć pracę i chce być zatrudniony,
 • obowiązek udzielenia informacji, na przykład w sytuacji, gdy sytuacja finansowa uległa zmianie ze względu na zwolnienie, zmianę pracy, podwyżkę,
 • konieczność przekazania cesji dochodu do zajęcia syndykowi, aby wypłacał on pieniądze raz w roku wierzycielom. 

Po pomyślnym przejściu całego procesu, bankructwo przechodzi w ostatnią fazę i następuje umorzenie pozostałego zadłużenia. Wszystkie istniejące roszczenia staną się wówczas nieważne, a wierzyciele nie będą już mogli ich egzekwować.

Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach sąd może odmówić umorzenia długu, a więc w takich przypadkach jak:

 • popełnienie przestępstwa
 • naruszenie zobowiązania do udzielania informacji i współpracy
 • podanie niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w czasie trzech lat od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • zgromadzenie nowego długu

Ile kosztuje proces o upadłość konsumencką?

W każdym przypadku konsument musi ponieść koszty sądowe oraz związane z usługą syndyka. Czasami pojawiają się także dodatkowe opłaty za poradę prawnika lub usługi doradcze. Zazwyczaj koszty sądowe oraz opłaty za usługę syndyka obliczane są w zależności wysokości masy upadłościowej. W sytuacji, gdy konsument nie ma pracy, ani majątku, musi zapłacić około 2000 euro. Czasami konieczne jest opłacenie także kosztów za usługi w poradniach konsumenckich oraz za korzystanie z doradztwa prawników. 

Zalety i wady upadłości konsumenckiej 

Do najważniejszych zalet upadłości konsumenckiej można zakwalifikować:

 • pozbycie się długów
 • koniec wizyt komorniczych
 • brak problemów z wierzycielami

Z kolei wady to:

 • pracodawca zostanie poinformowany o problemach pracownika
 • długi czas trwania
 • koszty
 • trudności ze zmianą mieszkania, ponieważ konsument znajduje się w spisie Schufa

Procedura upadłościowa

Oprócz klasycznego postępowania upadłościowego, od lipca 2014 roku, konsumenci mają możliwość przejścia tzw. procedury upadłościowej. W takim przypadku zamiast lat można być wolnym od długów w kilka miesięcy, jednak trzeba spełnić warunek - musi istnieć osoba trzecia, która spłaca wierzycieli, a dodatkowo dłużnik nie może mieć żadnych dochodów. 

Źródło: t-online.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: AndreyPopov

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie