Dostałeś upomnienie? Sprawdź, co zrobić

· Autor:
Dostałeś upomnienie? Sprawdź, co zrobić
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Otrzymałeś upomnienie [Abmahnung] w związku z rzekomym naruszeniem czyichś praw? Pism tego typu nie należy lekceważyć, nie jest to jednak powód do paniki. O tym, jak podejść do tego typu sprawy rozważnie, pani mecenas Jolanta Krzemińska z berlińskiej kancelarii TROJAN.

Znaczenie prawne upomnienia

Upomnienie (niem. Abmahnung) jest pismem, w którym osoba prywatna lub spółka zwraca się, najczęściej za pośrednictwem swojego adwokata, do innej osoby (adresata pisma) wskazując na zaistniałe z jej punktu widzenia naruszenie prawa przez adresata. W przypadku faktycznego naruszenia określonych przepisów lub praw niematerialnych możliwe jest domaganie się zaprzestania danego naruszenia na drodze sądowej. Celem upomnienia jest podjęcie pozasądowej próby zakończenia sporu. Upomnienie stanowi zatem rodzaj „żółtej kartki” dla osoby naruszającej prawo. Często do upomnienia dołączone jest oświadczenie o zaprzestaniu (niem. Unterlassungserklärung), które ma podpisać osoba otrzymująca upomnienie.

Najczęstsze przyczyny upomnienia

Upomnienie można otrzymać z różnych przyczyn. Najczęstsze powody upomnień to filesharing, braki w ofertach sprzedażowych na portalach eBay, amazon itp., plagiat zdjęć lub używanie cudzego znaku towarowego bez pozwolenia.

Grupą szczególnie narażoną na otrzymanie upomnienia są przedsiębiorcy, którzy swoje towary i usługi oferują w sklepach online czy na platformach internetowych typu eBay. Sprzedawcy internetowi muszą spełnić wiele ustawowych obowiązków informacyjnych i przestrzegać licznych ustawowych wytycznych. Konsekwencją uchybień, najczęściej takich jak błędne podawania cen lub błędne tudzież przestarzałe informacje o prawie do odstąpienia od umowy, może być upomnienie od konkurenta lub od stowarzyszenia mającego na celu ochronę konsumentów. Należy zachować czujność prowadząc działalność w Internecie, ponieważ zdarza się, że cel skierowania do przedsiębiorcy upomnienia stanowi chęć wyparcia konkurencji z rynku.

Upomnieniem skutkować może także naruszenie praw autorskich. Przykład w tym zakresie stanowi filesharing lub kopiowanie zdjęć i opisów produktów bez pozwolenia właściciela praw autorskich.

Również w obszarze prawa znaków towarowych istnieje duże zagrożenie. Używanie chronionych oznakowań takich jak logo, stanowi podstawę do skierowania upomnienia.

Konsekwencje uzasadnionego upomnienia

Upominający zazwyczaj dochodzą w formie upomnienia równocześnie czterech różnych roszczeń, to jest: o zaprzestanie naruszenia, udzielenie informacji o zakresie rozprzestrzenienia naruszenia lub dostawcach, odbiorcach i cenach towarów (np. w przypadku podróbek), odszkodowania i zwrotu kosztów adwokackich za wystosowanie upomnienia.

Jeśli naruszenie prawa miało miejsce, upomnienie jest uzasadnione. Jednak takiego stwierdzenia można dokonać dopiero po precyzyjnej analizie faktów i przepisów prawnych. Zazwyczaj jedynie prawnicy posiadają wystarczającą wiedzę aby dokonać takiej oceny.

Na skutek uzasadnionego upomnienia osoba, która naruszyła przepisy prawne jest zobowiązana do spełnienia żądań upominającego.

Prawidłowa reakcja

Osoby otrzymujące upomnienie często reagują na dwa sposoby. Celem uniknięcia dalszych problemów podpisują zobowiązanie do zaniechania i uiszczają wskazaną w upomnieniu kwotę (koszta adwokackie). Drugi, często wybierany sposób to pozostawanie biernym, czyli brak jakiejkolwiek reakcji na upomnienie. W zasadzie ani jedna, ani druga opcja nie jest dobrym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. Niekiedy samo upomnienie lub wysokość wskazanego żądania finansowego mogą stanowić nadużycie. W takim przypadku spełnienie żądania finansowego równa się ze zrobieniem prezentu upominającemu. Jednakże całkowity brak reakcji na uzasadnione upomnienie może doprowadzić do wniesienia sprawy do sądu i istotnego podrożenia sprawy dla osoby upomnianej na skutek dodatkowych kosztów procesowych.

Aby być po bezpiecznej stronie najlepiej jest powierzyć sprawę profesjonalistom. W szczególności zobowiązania do zaniechania zawsze zawierają zobowiązanie do zapłaty kary umownej na wypadek powtórzenia naruszenia w przyszłości. Ponieważ takie zobowiązanie jest wiążące przez całe życie, należy się upewnić, że wszystkie jego punkty są zrozumiałe. Ponadto przy wsparciu profesjonalistów możliwe są różne rozwiązania konfliktu w zależności od indywidualnej sytuacji upomnianego.

AUTOR: mec. Jolanta Krzeminska
Rechtsanwältin / adwokat niemiecki
Kancelaria TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH to polsko-niemiecka kancelaria w Berlinie wyspecjalizowana w sprawach transgranicznych w zakresie prawa gospodarczego, IT, własności intelektualnej, ochrony konkurencji, prawa handlowego, transportowego i prawa pracy.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: kalhh

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie