Szef upomniał Cię w pracy? Sprawdź, czy zrobił to zgodnie z prawem

· Autor:
Szef upomniał Cię w pracy? Sprawdź, czy zrobił to zgodnie z prawem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Otrzymałeś od pracodawcy upomnienie (Abmahnung) i zastanawiasz się, jak się przeciwko jemu bronić?

Upomnienie od pracodawcy - czym jest?

Upomnienie to środek pracodawcy do dyscyplinowania pracobiorcy, jeżeli jego zachowanie łamie postanowienie umowy o pracę. Jednocześnie pracodawca w upomnieniu grozi negatywnymi konsekwencjami prawa pracy, jeżeli pracobiorca nie zmieni swojego postępowania.

Czym grozi upomnienie od szef?

Upomnienie jest z reguły pierwszym krokiem do wypowiedzenia dyscyplinarnego (verhaltensbedingte Kündigung). Z reguły pracodawca może zwolnić pracobiorcę tylko wtedy dyscyplinarnie, jeżeli upomniał go najpierw co najmniej jeden raz z tego samego powodu, na podstawie którego wydał zwolnienie.

Czy upomnienie musi być wydawane na piśmie?

Upomnienie nie musi być pisemne, ale ponieważ musi spełnić różnego rodzaju formalności w praktyce zawsze jest wydawane na piśmie. Ale nie każde złamanie postanowień umowy o pracę upoważnia pracodawcę do upomnienia, przy mniejszych przewinieniach musi zadowolić się słabszymi środkami dyscyplinarnymi.

Upomnienie nie może być wydane, jeżeli od zachowania pracobiorcy minęło już dwa miesiące. Poza tym osoba, która wypowiada upomnienie musi być do tego upoważniona. Kopia upomnienia jest przechowywana z reguły przez dwa lata w aktach osobowych (Personalakte) pracobiorcy.

Za co szef może mnie upomnieć?

Zachowanie pracobiorcy, które ewentualnie może upoważnić pracodawcę do upomnienia to przykładowo wyjątkowa niska wydajność pracy lub duża ilość błędów, zaniżanie czasu pracy, dyskryminacja innych pracobiorców, oczernianie pracodawcy, zakłócanie spokoju zakładowego, brak posłuszeństwa wobec dyrektyw pracodawcy, jeżeli one są zgodne z umową o pracę, lub czyn karalny wobec pracodawcy - przykładowo drobna kradzież lub drobne oszustwo. Poważne przestępstwo wobec pracodawcy, przykładowo pobicie, upoważnia pracodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia dyscyplinarnego bez konieczności wydania najpierw upomnienia.

Dostałem upomnienie, czy mogę z tym iść do sądu?

Jeżeli w zakładzie pracodawcy istnieje rada zakładowa (Betriebsrat), pracobiorca może się zwrócić do rady zakładowej, która może zażądać usunięcie upomnienia z akt osobowych. Zamiast do rady zakładowej pracobiorca może się sam lub za pomocą adwokata też zwrócić pozwem do sądu pracy o usunięcie upomnienia. Jest to istotne, jeżeli pracobiorca chce zapobiec wypowiedzeniu dyscyplinarnemu, które jest przygotowane przez upomnienie. W procesie pracodawca musi udowodnić, że miał prawo do wydania upomnienia. Pracodawca musi usunąć też słusznie wydane upomnienie, jeżeli pracobiorca udowodni, że pracodawca nie ma interesu w zachowaniu upomnienia w aktach osobowych. Po upływie dwóch lat wychodzi się z założenia, że pracodawca już nie ma takiego interesu, jeżeli pracobiorca w ciągu tego czasu zmienił swoje zachowanie według wskazań pracodawcy.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: Tumisu

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie