Urlop dla bezrobotnych

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Również bezrobotni pobierający świadczenia Hartz IV mają prawo do urlopu. Warto zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, w przeciwnym razie grozi zmniejszenie świadczeń.

Również bezrobotni pobierający świadczenia Hartz IV mają prawo do urlopu. Warto zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, w przeciwnym razie grozi zmniejszenie świadczeń. Pobierający Hartz IV muszą zasadniczo być w każdej chwili osiągalni, aby móc zareagować na propozycje pracy lub dalszego kształcenia. Zwolnienie od tego obowiązuje przez trzy tygodnie w roku. Po wcześniejszym zgłoszeniu w Agencji Pracy, bezrobotni mogą opuścić miejsce zamieszkania lub wyjechać za granicę. Szczegóły reguluje tzw. „zarządzenie osiągalności” (EAO). Kto chce pozostać dłużej niż trzy tygodnie, może to zrobić po wcześniejszym zgłoszeniu. Otrzyma świadczenie ALG II za trzy tygodnie i żadnych pieniędzy za pozostały czas. Kto dłużej niż sześć tygodni pozostaje poza miejscem zamieszkania, nie otrzyma żadnych pieniędzy również w czasie pierwszych trzech tygodni.

Ważne jest aby bezrobotny dopełniał obowiązku zgłoszenia. Kto wróci z urlopu w odpowiednim czasie, ale nie zgłosi się do swojej osoby prowadzącej, musi liczyć się z obniżeniem świadczeń ALG II o 20 procent przez trzy miesiące. Za czas niedozwolonej nieobecności, Agencja Pracy żąda zwrotu wypłaconego ALG II. Przedłużenie okresu trzytygodniowego możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dodatkowy okres, najwyżej trzech dni roboczych, może przysługiwać np. w przypadku strajku pilotów lub jeśli bezrobotny z powodu wypadku drogowego nie może powrócić na czas. Choroba w czasie urlopu nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Jedynie jeśli osoba jest w stanie „nie kwalifikującym do transportu”, świadczenie jest wypłacane dalej. Chory musi udowodnić, że faktycznie nie jest w stanie podróżować. W tym wypadku pracownicy Agencji Pracy stosują „ostre wymagania”. Zwykłe zwolnienie lekarskie najczęściej jest niewystarczające.

Bezrobotni nie mają prawa do roszczeń urlopowych. Prośba o udzielenie urlopu może zostać cofnięta jeśli w czasie planowanej zmiany miejsca pobytu możliwe jest podjecie Ein-Euro-Job. Przepisy wykonawcze Agencji Pracy wykluczają dodatkowo urlopowanie jeśli w czasie planowanej nieobecności jest możliwość podjęcia zatrudnienia w pracach sezonowych. Jako przykład Urząd Pracy wymienia zajęcia pomocnicze w hotelach i lokalach, jak również na targach.

Bez wcześniejszego zgłoszenia pobierający świadczenia Hartz IV, muszą być osiągalni w każdym dniu roboczym. Wystarczy jeśli odbierają pocztę lub telefon. Co prawda sobota uważana jest za dzień roboczy, jednak bez specjalnego pozwolenia, bezrobotni mogą wyjeżdżać na weekend lub w przeddzień święta.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie