Urlop wypoczynkowy a niemieckie prawo pracy

· Autor:
Urlop wypoczynkowy a niemieckie prawo pracy

Czy w Niemczech każdy zatrudniony ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego? Ile dni urlopu przysługuje etatowcom? Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące prawa urlopu wypoczynkowego w Niemczech znajdziecie w poniższym artykule.

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, znajomi przysyłają nam zdjęcia z wakacyjnych podróży, a biura podróży kuszą atrakcyjnymi ofertami wakacji, zamiast pracować coraz częściej myśliwy o urlopie!

Urlop wypoczynkowy a niemieckie prawo pracy

Prawo niemieckiego pracownika do urlopu reguluje Federalna ustawa o urlopie (das Bundesurlaubsgesetz).

Zgodnie z aktem prawnym każda osoba pracująca w Niemczech ma prawo do określonej liczby dni płatnego urlopu wypoczynkowego!

W Niemczech podobnie jak w Polsce wniosek z prośbą o urlop pracownik składa na ręce pracodawcy.

Kiedy pracownikowi w Niemczech przysługuje urlop wypoczynkowy?

Prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym pracownik nabywa dopiero po przepracowaniu pełnych sześciu miesięcy.

Uwaga: Jeśli pracownik wykorzystał u jednego pracodawcy cały urlop wypoczynkowy przysługujący w danym roku kalendarzowym i zmienił miejsce zatrudnienia, to w nowej pracy prawo do urlopu już mu nie przysługuje.

W Niemczech obowiązuje prosta zasada – w czasie trwania roku kalendarzowego pracownik otrzymuje prawo do urlopu wypoczynkowego tylko raz!

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom w Niemczech?

Okres urlopu wypoczynkowego w Niemczech wynosi 24 dni (sobota uważana jest za Odrą, jako dzień powszedni). Jednak w praktyce, niektóre umowy przewidują dłuższy czas urlopu od 25 dni do nawet 30 dni (górna granica)!

Czy niemiecki pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu wypoczynkowego? Czy urlop może przepaść?

Zgodnie z niemieckim prawem każdy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu, jeśli ten nabył do niego prawo. Jednak to samo prawo mówi o tym, że pracodawca może nie zgodzić się (z przyczyn osobistych lub zakładowych) na urlop pracownika w zaplanowanym przez niego terminie. Wówczas zaległy urlop musi być wykorzystany do marca przyszłego roku. Po upływie tego okresu urlop przepada!

Zdjęcie: unsplash.com, autor: David Straight

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie