Utrata pracy z powodu obrażenia pracodawcy. Co mówi prawo?

· Autor:
Utrata pracy z powodu obrażenia pracodawcy. Co mówi prawo
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Obrażanie współpracowników lub pracodawcy może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy bez zastosowania ustalonego wcześniej okresu wypowiedzenia. Tego typu zachowanie zatrudnionego skutkuje tym, iż relacja zaufania pomiędzy oboma stronami zostaje znacząco zakłócona, wskutek czego dalsza wspólna praca staje się niemożliwa.

Jak wynika z wyroku państwowego sądu pracy w Turyngii, taki efekt obrażania współpracowników czy pracodawcy nie zawsze ma zastosowanie. Istnieją wyjątkowe przypadki, w których dane okoliczności mogą sprawić, że zatrudniony może wystąpić o powództwo o ochronę przed niesłusznym zwolnieniem z perspektywą wypłaty odprawy.

Sąd przyznał rację zwolnionemu pracownikowi

Do nadzwyczajnego, a tym samym natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy może dojść w sytuacji, gdy atmosfera w miejscu pracy lub relacja zaufania pomiędzy oboma stronami zostanie trwale naruszona. Może do tego dojść na skutek zachwiania kontaktów interpersonalnych lub na skutek innych poważnych incydentów, takich jak na przykład kradzież, na podstawie których kontynuacja stosunku pracy jest nieuzasadniona. Co ważne, od momentu ujawnienia decydującego faktu muszą minąć dwa tygodnie; w przeciwnym razie sprawa ulega przedawnieniu.

Sąd Pracy w Turyngii wydał wyrok, przyznając zainteresowanej osobie prawo do powództwa o ochronę przed niesłusznym zwolnieniem z pracy, która została rozwiązana bez ustalonego okresu wypowiedzenia z powodu ugody przełożonej (Az. 4 SA 212/13). Orzekający stwierdzili, że warunki pracy powoda były nieludzkie, dlatego takie powództwo mogło mieć zastosowanie.

Sprawa dotyczyła zwolnionej osoby, która musiała pracować w hipotermicznej i zapleśniałej piwnicy, co skutkowało częstymi wybuchami gniewu podczas rozmów telefonicznych z przełożonym. Pracodawca częściowo zrozumiał to stanowisko i złagodził przyczynę zwolnienia. Sąd uznał jednak, że szef powinien najpierw wydać ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach zachowania powoda.

Jak uchronić się przed zwolnieniem bez wypowiedzenia?

Każdy pracownik, który w podobnej sytuacji otrzymał pismo ze zwolnieniem bez okresu wypowiedzenia, niezwłocznie powinien rozważyć wniesienie powództwa o ochronę przed niesłusznym wypowiedzeniem. Co istotne, jest to możliwe tylko w ciągu pierwszych 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia. Wiele takich dokumentów nie jest formalnie poprawnych lub niewystarczająco uzasadnionych, dlatego z prawnego punktu widzenia nie są one wiążące.

Warto więc znaleźć doświadczonego prawnika z zakresu prawa pracy, który dokładnie wie, co może zrobić pracodawca, a przy tym służy dobrą radą i pomocą przy skomplikowanych sprawach. Postępowania z zakresu prawa pracy zwykle kończą się wypłatą odprawy przez pracodawcę. Dzięki wykwalifikowanemu wsparciu prawnemu zwykle można uzyskać z tego więcej.

Źródło: Gegen-Hartz, Zdjęcie: depositphotos.com, autor: Balazs

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie