W jakich specjalnych kursach integracyjnych można uczestniczyć w Niemczech?

· Autor:
W jakich specjalnych kursach integracyjnych można uczestniczyć w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Oprócz ogólnych kursów integracyjnych przewidziano także specjalne kursy dla określonych grup docelowych. Integrować się w ten sposób mogą kobiety, młodzież, rodzice i inni.

Jak najlepiej uczyć się nowych rzeczy? W grupie. Zatem jakie grupy osób mogą skorzystać ze specjalnych kursów integracyjnych?

Specjalne kursy integracyjne przewidziano dla:

1. osób, które potrzebują pomocy w nauce czytania i pisania,

2. kobiet,

3. rodziców,

4. młodzieży,

5. osób, które żyją w Niemczech już jakiś czas i chcą podszkolić swoje umiejętności językowe,

6. osób zainteresowanych intensywnym szkoleniem.

ad. 1. Kurs umiejętności czytania i pisania przeznaczony jest dla osób, które a) po raz pierwszy chcą się nauczyć pisać i czytać, b) potrafią czytać i pisać, ale nie w alfabecie łacińskim, c) chcą w tym samym czasie lepiej nauczyć się mówić po niemiecku i rozumieć ten język, d) chcą nauczyć się, jak radzić sobie z codziennymi sytuacjami w Niemczech (bez poczucia niepokoju). Kurs trwa 960 godzin, który pod pewnymi warunkami można przedłużyć o kolejne 300 lekcji. Grupy szkoleniowe są małe, wskutek czego nauczyciel ma więcej czasu dla każdego uczestnika. Rolą tego kursu jest ponadto pokazanie słuchaczom, w jaki sposób być aktywnym w społeczeństwie niemieckim.

ad. 2. Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby kobiet. Uczestniczkami i prowadzącymi zajęcia są wyłącznie kobiety. Zajęcia trwają do 960 lekcji. Kurs gwarantuje, że po jego ukończeniu umiejętności językowe są na tyle dobre, by z powodzeniem angażować się w życie w Niemczech. Co więcej, panie a) dowiadują się do jakiego przedszkola i jakiej szkoły posłać dziecko, b) omawiają tematykę edukacji dzieci czy też szczególnych programów doradczych w interesującym je regionie, c) poznają różnice i podobieństwa między życiem kobiet w Niemczech a życiem w kraju pochodzenia, d) mają szansę nawiązać znajomości z kobietami o podobnych zainteresowaniach.

ad. 3. Poza szkoleniem z zakresu nauki języka niemieckiego rodzice mają możliwość: a) zapoznać się z przyszłymi nauczycielami ich dzieci, b) przejrzeć ofertę przedszkoli i szkół, c) poznać warunki i prawa, jakimi rządzą się niemieckie szkoły i przedszkola, d) dowiedzieć się wszystkiego o strukturze niemieckiego systemu edukacji. Kurs trwa do 960 lekcji.

ad. 4. Podobnie jak w przypadku ogólnego kursu integracyjnego – młodzi ludzie uczą się języka na poziomie B1. Dodatkowo poznają najważniejsze informacje z tematyki szkoły, pracy i kariery, rodziny, zdrowia i opieki zdrowotnej, kultury i rozrywki oraz wielu innych dziedzin. Grupy składają się z 10 do 15 osób w podobnym wieku. Lekcji może być maksymalnie 960. W trakcie etapu praktycznego młodzież ma szansę na bezpośredni kontakt z instytucjami edukacyjnymi, punktami doradczymi i przedstawicielami potencjalnych miejsc pracy. Ponadto istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca kursu.

ad. 5. Kursy wyrównawcze stworzono z myślą o osobach żyjących w Niemczech już dłuższy czas. To dla nich szansa na nadrobienie zaległości ze znajomości języka niemieckiego. Podczas 900 lekcji uczestników przygotowuje się do językowych wymagań rynku pracy i życia w społeczeństwie niemieckim. Kolejne 60 lekcji podejmuje tematykę polityki, historii, kultury i systemu prawnego Niemiec.

ad. 6. Intensywny kurs to sposobność na szybką naukę języka niemieckiego na wystarczająco wysokim poziomie w zaledwie 430 godzin lekcyjnych. Taka liczba godzin wystarczy, by potem móc w pełni i niezależnie uczestniczyć w codziennym życiu w Niemczech. Na kurs składa się 400 godzin lekcji językowych, pozwalających uzyskać poziom B1, oraz 30 lekcji części orientacyjnej (zagadnienia z polityki, historii i kultury Niemiec).

Koniec kursu i egzamin

Każda część kursu kończy się egzaminem. Jeżeli zda się oba, wówczas otrzymuje się „Certyfikat ukończenia kursu integracyjnego”. Certyfikat jest potwierdzeniem posiadania wystarczającej znajomości języka niemieckiego i podstawowej wiedzy o niemieckim społeczeństwie. Pomyślne zakończenie kursu integracyjnego to przepustka do uzyskania niemieckiego obywatelstwa (już po 7 latach życia w Niemczech) i lepszy start w szukaniu pracy.

Ewa Kuchta

Źródło: bamf.de.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/konwencja-konferencja-spotkanie-1410870/, autor: claude_star

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie