W ten sposób urząd skarbowy dowiaduje się o tym, że osiągasz zyski z kryptowalut

· Autor:
W ten sposób urząd skarbowy dowiaduje się o tym, że osiągasz zyski z kryptowalut
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kryptowaluty weszły na stałe do repertuary instrumentów inwestycyjnych. Niektórzy kupując wybrane z nich i sprzedając, osiągają mniejsze lub większe zyski. W momencie sprzedaży może pojawić się pytanie, czy Finanzamt posiada wiedzę o tego typu transakcjach.


Deklaracja podatkowa 

Prawo nakłada w Niemczech na podatników obowiązek uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym wszelkich dochodów, w tym tych uzyskanych z transakcji kryptowalutami. Jest to kluczowe, ponieważ zyski z kryptowalut traktowane są jako prywatne transakcje sprzedaży, które mogą podlegać opodatkowaniu na mocy lokalnych przepisów dotyczących podatku dochodowego. Poprawne uwzględnienie tych dochodów jest istotne dla uniknięcia konsekwencji prawnych i zapewnienia zgodności z przepisami.


Kontrola podatkowa 

Jeśli urząd skarbowy wykryje nieścisłości lub podejrzenie niewłaściwego deklarowania dochodów, może zainicjować kontrolę podatkową lub skierować zapytanie do podatnika. Takie działania mogą być wynikiem rozbieżności w zeznaniach podatkowych lub mogą być częścią rutynowych bądź celowych audytów mających na celu weryfikację prawidłowości deklarowanych informacji.


Współpraca banków i platform do handlowania kryptowalutami z urzędami skarbowymi

Banki oraz inne instytucje finansowe mają obowiązek dostarczania informacji o aktywności finansowej swoich klientów do odpowiednich organów podatkowych danego kraju. Transakcje przeprowadzane przez platformy handlu kryptowalutami, w tym przesyłanie środków z i na te platformy, mogą być monitorowane. 


Międzynarodowa współpraca podatkowa

Niemcy aktywnie uczestniczą w międzynarodowych porozumieniach mających na celu automatyczną wymianę informacji finansowych, takich jak Common Reporting Standard (CRS) opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W ramach tych umów, dane o rachunkach finansowych i związanych z nimi dochodach są automatycznie wymieniane między krajami członkowskimi. To oznacza, że jeśli dana osoba jest zaangażowana w handel kryptowalutami przy użyciu waluty obcej, urząd skarbowy może otrzymać informacje o tych transakcjach na mocy międzynarodowych porozumień.


Spory z osobami trzecimi 

W niektórych okolicznościach, np. w ramach sporów prawnych, osoby trzecie takie jak byli partnerzy biznesowi czy usługodawcy mogą dostarczać informacje o Twojej działalności finansowej do urzędu skarbowego. Chociaż jest to zjawisko mniej powszechne, stanowi ono istotny element w kontekście egzekwowania przepisów podatkowych, szczególnie gdy pojawiają się kwestie dotyczące nieprawidłowości finansowych.


Kluczowe deklarowanie dochodów w zeznaniu podatkowym

Aby uniknąć problemów z niemieckim urzędem skarbowym, kluczowe jest dokładne i kompleksowe deklarowanie wszystkich dochodów, w tym tych pochodzących z kryptowalut, w zeznaniu podatkowym. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania zysków z kryptowalut, warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Ulchik74
Źródło: anwalt.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie