Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma w Niemczech osoba, która w ciągu trzech lat przed utratą pracy przepracowała 360 dni kalendarzowych oraz objęta była wymaganym ubezpieczeniem społecznym.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma w Niemczech osoba, która w ciągu trzech lat przed utratą pracy przepracowała 360 dni kalendarzowych oraz objęta była wymaganym ubezpieczeniem społecznym. Dodatkowo osoba bezrobotna spełnić musi następujące warunki:

  • musi być zaresejstrowana w urzędzie pracy jako osoba szukająca pracy,
  • powinna przeznaczać na poszukiwanie pracy co najmniej 15 godzin tygodniowo,
  • musi pozostawać do dyspozycji urzędu pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od dochodów osiąganych przed wystąpieniem bezrobocia. Kształtuje się ona na poziomie około 60 procent tych dochodów. Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Może być przedłużony do 960 dni w szczególnych przypadkach. Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych Agencji ds. Pracy - http://www.arbeitsagentur.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie