Ważne zmiany dotyczące zasiłku rodzinnego z Niemiec, które wchodzą w życie od stycznia 2018

· Autor:
Ważne zmiany dotyczące zasiłku rodzinnego z Niemiec, które wchodzą w życie od stycznia 2018 - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od stycznia 2018 wchodzą w życie istotne zmiany odnośnie do zasiłku rodzinnego z Niemiec. Dotkną one przede wszystkim osoby, które dotychczas jeszcze nie złożyły wniosku o Kindergeld. Dotyczą one m.in. podniesienia kwoty zasiłku rodzinnego, podniesienia ulgi podatkowej na dziecko, oraz krótszego okresu wnioskowania o Kindergeld.

Zmiana wysokości zasiłku rodzinnego 

Zgodnie z ustawą BStBl Teil I Nr. 63 Seite 3000 ff z dn. 23.12.2016,  od stycznia 2018 zmieni się kwota zasiłku rodzinnego z Niemiec. Dotychczas Kindergeld wynosił na pierwsze dziecko - 192€, na drugie dziecko - 192€, na trzecie dziecko - 198€ i czwarte oraz każde kolejne dziecko - 223€. Z dniem 01.01.2018 kwota zasiłku wzrośnie o 2€ na dziecko i będzie tym samym wynosić: na pierwsze dziecko - 194€, na drugie dziecko - 194€, na trzecie dziecko - 200€ oraz na czwarte i każde kolejne dziecko - 225€. Aby uzyskać wyższy zasiłek rodzinny, nie trzeba składać nowego wniosku. Urząd automatycznie będzie na bieżąco wypłacał wyższą kwotę zasiłku lub z upływem roku (jeśli wnioskodawca automatycznie nie dostał wyższego zasiłku Kindergeld) wyrównają zaległą kwotę.

Krótszy okres wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec

Od 01.01.2018 wejdzie również w życie dosyć istotna zmiana, jeśli chodzi o wnioskowanie o Kindergeld. Dotknie ona przede wszystkim osoby, które już od dłuższego czasu pracują na terenie Niemiec, a nie starały się jeszcze o Kindergeld. Dotychczas składając wniosek, urząd niemiecki nie tylko sprawdzał czy wnioskodawca ma na bieżący okres prawo do zasiłku rodzinnego, ale również weryfikował czy dana osoba w ciągu ostatnich 4 lat (od momentu złożenia wniosku), spełniała przesłanki do uzyskania Kindergeld i ewentualnie nadpłacał zaległy okres. Tym samym wnioskodawca, który pracował od 2013 nieprzerwanie w Niemczech, a wniosek o zasiłek złożył dopiero w 2017 roku, mógł liczyć na spory zastrzyk pieniędzy, w przypadku przyznania przez Familienkasse świadczenia rodzinnego od 2013 roku.

Niestety od 01.01.2018 to się zmieni (Drucksache 365/17, Artikel 8). Składając wniosek o Kindergeld po 31.12.2017 wnioskodawca musi być świadomy, że Familienkasse będzie cofała się jedynie 6 miesięcy wstecz, od momentu złożenia wniosku!

W kwietniu br. Bundestag oficjalnie zatwierdził tę zmianę. Już w przeszłości a dokładnie do 1997 roku istniały normy, które regulowały krótszy okres starania się o zasiłek rodzinny (§ 66 Abs. 3 EStG). Dzięki nowemu prawu rząd niemiecki przede wszystkim chce zwalczać nadużywanie pobierania Kindergeld zarówno przez samych Niemców, jak i obcokrajowców. Tym samym obiecują sobie krótszy okres opracowywania wniosków, ponieważ nie będzie to wymagało tak wysokiego nakładu pracy jak dotychczas. Aby lepiej zobrazować różnicę w kwotach zasiłku, przykład:

Sytuacja I: PRZED ZMIANAMI

Pan Kowalski ma dwójkę dzieci i pracuje w Niemczech od kwietnia 2013 roku. Skompletował już wszystkie potrzebne dokumenty i jeszcze dziś odesłał je do Familienkasse. Wprawdzie instytucja niemiecka ma swój określony czas na opracowanie dokumentów, ale dla nich ważny jest moment wpłynięcia wniosku, ponieważ wysyłając wniosek jeszcze w 2017 roku, urząd sprawdzi czy należał mu się zasiłek rodzinny na 4 lata wstecz od momentu złożenia wniosku. W związku z tym, że Pan Kowalski pracował nieprzerwanie od kwietnia 2013, urząd w lutym 2018 wydał decyzję i przyznał mu Kindergeld za okres kwiecień 2013 do luty 2018 w łącznej kwocie 22.184€.

Sytuacja II: PO ZMIANACH W 2018

Pan Kowalski ma dwójkę dzieci i pracuje w Niemczech od kwietnia 2013, ale w związku z kończącą się w lutym 2018 umową o pracę, postanowił, że zaczeka i dopiero po zakończeniu pracy będzie ubiegał się o zasiłek rodzinny. Tak też zrobił, z tym że nie wiedział, iż od 2018 Familienkasse cofa się już tylko 6 miesięcy wstecz. Tym samym urząd wydając decyzję w kwietniu 2018, przyznając zasiłek rodzinny za okres od września 2017 do lutego 2018 w łącznej kwocie 1.156€.

Tym samym gdyby Pan Kowalski nie zwlekał i wysłał jeszcze w 2017 wniosek do urzędu zyskałby o 21.028€ więcej Kindergeld

Kto jeszcze nie złożył wniosku o Kindergeld, niech to zrobi jak najszybciej!

Centralny urząd meldunkowy będzie bezpośrednio przekazywał informacje o zmianie miejsca zameldowania do Familienkasse

W przypadku osób, które wyprowadziły się z Niemiec bądź zostały wymeldowane bezpośrednio przez urząd meldunkowy, również została wprowadzona zmiana. Odtąd centralny urząd meldunkowy (Bundeszentralamt) będzie bezpośrednio przekazywał do Familienkasse istotne informacje odnośnie zmiany meldunku, które mają wpływ na wypłatę zasiłku rodzinnego. Ma to na celu przede wszystkim zaprzestanie wypłaty świadczeń rodzinnych w momencie wyjazdu poza granice Niemiec. Obowiązek ten ma jednak zostać wprowadzony dopiero od 01.11.2019.

Podwyższenie ulgi podatkowej na dziecko

W 2018 jak co roku, wzrośnie również ulga podatkowa na dzieci. W 2017 wynosiła ona 7.356€, w 2018 będzie ona wynosiła 7.428€. Przed przyznaniem jednak ulgi podatkowej, każdorazowo urząd skarbowy w pierwszej kolejności sprawdza czy dla podatnika będzie korzystniejsze pobieranie zasiłku rodzinnego z Niemiec czy też przyznanie ulgi podatkowej, gdyż w Niemczech nie można pobrać obu równocześnie. W większości wypadków okazuje się, że korzystniejsze jest pobieranie Kindergeld, dlatego też dzieci są brane pod uwagę jedynie przy obliczaniu wysokości podatku kościelnego i solidarnościowego. 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie