Własna działalność w Niemczech i obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak to zrobić?

· Autor:
Własna działalność w Niemczech i obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak to zrobić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zgodnie z prawem, od początku 2018 roku w Niemczech, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność jest ustalane w sposób tymczasowo. Natomiast później, po przesłaniu zgłoszenia na dany rok, przedsiębiorca jest obciążany konkretnymi opłatami.

W sytuacji, gdy dochody firmy spadną o ponad 25%, w porównaniu z ostatnim rozliczeniem podatku dochodowego, samozatrudniony może mieć obniżoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie na opiekę zdrowotną. Zwykle konieczne jest przedstawienie w kasie chorych zmodyfikowanej zaliczki z urzędu skarbowego. W trakcie pandemii wystarczy tylko pismo od doradcy podatkowego i wiarygodne oświadczenie osoby ubezpieczonej. Warto zaznaczyć, że wszystkie szczegóły powinien ustalić ubezpieczony ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych. W praktyce składki pobierane są na podstawie wymiaru 1061,67 euro, a składka na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne wynosi około 200 euro.

ALG II a składki na ubezpieczenie zdrowotne

Urzędy pracy sprawdzając, czy danej osobie przysługuje ALG II, uwzględniają w swoich analizach także składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne osób poszkodowanych. Faktycznie więc urzędy przejmują pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, co zawsze jest tańszym rozwiązaniem. 

Odroczenie składek zdrowotnych

Krajowe Stowarzyszenie Ustawowych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych oświadczyło, że możliwość odroczenia dotyczy nie tylko składek płaconych przez firmy, ale także składek, które dobrowolnie ubezpieczone osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą opłacać samodzielnie. Należy jednak zaznaczyć, że na razie nie pojawiło się żadne ogólnokrajowe rozporządzenie w tej sprawie. Z kolei zdaniem AOK Plus, czyli jednej z firm związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi, składki można odroczyć do 30 września danego roku. 

Jednocześnie bez względu na to, czy składki zostały obniżone, czy też odroczone, to osoby prowadzące działalność cały czas mogą korzystać ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy decyzja odroczeniu składek zostanie podjęta z opóźnieniem ze względu na obecne przeciążenie, w tym w towarzystwach ubezpieczeń zdrowotnych.

Źródło: biallo.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: HayDmitriy

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie