Wniosek o mieszkanie socjalne

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ustawodawca dotuje czynsze w wymaganych mieszkaniach ze środków publicznych (podatków). Czynsze są w związku z tym w przeciwieństwie do mieszkań na wolnym rynku znacznie korzystniejsze.

Ustawodawca dotuje czynsze w wymaganych mieszkaniach ze środków publicznych (podatków). Czynsze są w związku z tym w przeciwieństwie do mieszkań na wolnym rynku znacznie korzystniejsze. Kto rejestruje się jako poszukujący mieszkania, tego dochody nie mogą być wyższe niż granica wyznaczona dla danego programu budowlanego. Znacząca jest długość zamieszkiwania w Monachium. W przypadku obcokrajowców rolę odgrywa długość pozwolenia na pobyt. Monachium jest w posiadaniu ok. 55.000 mieszkań, które poprzez urząd do spraw mieszkań i migracji zostały rozdzielone. Corocznie udaje się pozyskać tylko ok. 3.500 nowych mieszkań.

Oprócz typowych mieszkań socjalnych można starać się o mieszkania w których uzyskaniu dopuszczone są wyższe dochody. Ale czynsze są również w związku z tym wyższe.

Warunki
 

§ Dochody: istnieją różnorodne granice dla dochodów. W zależności od zarobków istnieje możliwość zaklasyfikowania do różnych programów budowlanych, w ramach których mogą wystąpić różnice w wysokości późniejszych czynszów.

§ Pilność potrzeb

§ W przypadku obcokrajowców pozwolenie na pobyt

§ Długotrwały pobyt w Monachium

Wniosek można uzyskać:
 

§ Osobiście w informacji w urzędzie (Amt für Wohnen und Migration, Franziskanerstr. 8)

§ Przez pocztę po zamówieniu telefonicznym nr 089/233-40174

§ Elektronicznie : wohnungsamt.soz@muenchen.de

§ Z oficjalnej strony urzędu

Kobieta ciężarna poszukująca mieszkania może liczyć na specjalna troskę. Wydzielona komórka pomaga i doradza jak rozwiązać mieszkaniowy problem. Adres to: Franziskanerstr. 8, 1 piętro, pokój 163. Pierwszych informacji można oczekiwać pod nr 089/233-40172.

Dokumentacja:
 

§ Dowód tożsamości lub paszport

§ Umowa najmu

§ Oświadczenie o dochodach w formie arkusza

§ W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - akt ślubu

§ Zaświadczenie o pozostawaniu w stałym związku partnerskim

§ Książeczka zdrowia kobiet ciężarnych

§ Akt urodzenia dziecka

§ Orzeczenie o rozwodzie z przyznaniem prawa do opieki nad dzieckiem w przypadku nieletniego dziecka mającego mieszkać z wnioskodawcą

§ Zaświadczenie o zarobkach osób(nie prowadzących działalności gospodarczej), wszystkich zarabiających członków rodziny, w formie arkusza

§ Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranych świadczeniach

§ Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej lub renty

§ W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą decyzja o podatku dochodowym z ostatniego roku (Einkommensteuerbescheid)
 

Należy przedłożyć tylko oryginały bądź uwierzytelnione kopie dokumentów.
W przypadku potrzeby dostarczenia dodatkowych dokumentów urząd jest zobowiązany do zawiadomienia wnioskodawcy. Wysokość płaconego (korzystnego) niskiego czynszu jest niezmienna nawet wtedy kiedy znacznie poprawiła się sytuacja finansowa mieszkańców. Prowadzi to do sytuacji w której w części mieszkań socjalnych mieszkają osoby nie potrzebujące dopłat. Aby wyrównać te różnice została podniesiona opłata wyrównująca. W Monachium płaci ją ok. 15% mieszkańców mieszkań socjalnych i wynosi ona w zależności od dochodów 0,50 – 3,50 € za metr kwadratowy. W 2004 r uzyskano w ten sposób 6,59 milionów euro.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie