Wymiana polskiego prawa jazdy na niemieckie

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polskie prawo jazdy jest w Niemczech bez ograniczeń uznawane i nie musi być przepisywane na niemieckie, nawet w przypadku założenia stałego miejsca pobytu w Niemczech. Według prawa wspólnotowego i prawa niemieckiego osoby posiadające polskie prawo jazdy i pragnące jednak wymienić je na niemieckie wymienić na niemieckie, zwolnione są ze zdawania państwowego egzaminu.

Według prawa wspólnotowego i prawa niemieckiego osoby posiadające polskie prawo jazdy i pragnące jednak wymienić je na niemieckie, zwolnione są ze zdawania państwowego egzaminu. Posiadacze nowego wzoru polskiego prawa jazdy (wielkości karty kredytowej), otrzymują jego niemiecki odpowiednik bez dodatkowych procedur. Natomiast posiadacze starszych dokumentów zobowiązani są do potwierdzenia ich autentyczności w Ambasadzie RP. Warto więc dokonać przed wyjazdem z Polski wymiany starego prawa jazdy na nowy dokument, ponieważ znacznie skraca to procedurę wymiany. Ułatwienia te są jednak stosowane w zakresie ograniczonym:

  • Jeżeli zakres uprawnień w zagranicznym prawie jazdy był ograniczony (np. prawo jazdy było określone czasowo, itp.), to wydane prawo jazdy niemieckie będzie również zawierało takie ograniczenia.
  • Do ubiegania się o prawo jazdy nie są uprawnieni wszyscy obywatele polscy. Prawo to maja wyłącznie te osoby, dla których w dniu składania wniosku do dnia ustanowienia miejsca stałego pobytu w Republice Federalnej Niemiec nie minęło więcej niż trzy lata. Przebywający dłużej niż trzy lata zmuszeni są do ubiegania o prawo jazdy na zasadach ogólnych, tzn. również bez zwolnienia ze szkolenia.
  • Na wydanym prawie jazdy urząd niemiecki odnotuje, że wydanie prawa jazdy nastąpiło na podstawie prawa jazdy, które nie zostało wystawione w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Niemieckie prawo jazdy wręczone zostanie wyłącznie po zdeponowaniu dotychczas posiadanego (polskiego) prawa jazdy. Urząd niemiecki wystawiający prawo jazdy odeśle przyjęte do depozytu prawo jazdy do urzędu, który je wystawił, za pośrednictwem urzędu federalnego ds. ruchu samochodowego. Dotyczy to jednak tylko przypadku, jeżeli z danym krajem obowiązuje odpowiednia umowa. W przypadku Polski takiej umowy nie ma, dlatego prawo jazdy powinno być zatrzymane w depozycie przez urząd niemiecki. Jego zwrot może nastąpić tylko po oddaniu wydanego na jego podstawie niemieckiego prawa jazdy. W uzasadnionych przypadkach urząd niemiecki może odstąpić od zabrania prawa jazdy do depozytu lub odesłania go do zagranicznego urzędu.


Generalną zasadą jest, iż w ramach uprawnień do sprawdzania prawdziwości oświadczenia wnioskodawcy o ważności prawa jazdy, urząd niemiecki sprawdza w Polsce prawdziwość polskich dokumentów (dane personalne, zakres uprawnień, czy dokument nie jest kradziony, itp.). Ze sprawdzenia wyłączone będą nowo wydawane w Polsce prawa jazdy (w postaci podobnej do karty kredytowej). Na cele procedury zainteresowany powinien przedstawić poświadczenie prawdziwości prawa jazdy, wystawione przez polski urząd komunikacji, który to prawo jazdy wydał, na specjalnym, dwujęzycznym formularzu, a następnie potwierdzonego przez właściwy z tytułu miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej, polski urząd konsularny.

Przeczytaj też: Wyjątki od uznania zagranicznego prawa jazdy

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie