Wypadek komunikacyjny w Niemczech. Nie rezygnuj z pełnego odszkodowania.

Wypadek komunikacyjny w Niemczech. Nie rezygnuj z pełnego odszkodowania.
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wypadek komunikacyjny jest dla każdego trudnym przeżyciem. Niestety dla wielu po takim zdarzeniu następuje żmudny proces komunikacji z ubezpieczycielem sprawcy wypadku w celu otrzymania odszkodowania. Warto w tym celu upewnić się, w jakim zakresie przysługuje odszkodowanie i co możemy zgłosić w ramach szkody.

Wiele osób nie wie, czego dokładnie może żądać po wypadku komunikacyjnym. Nieświadome pominięcie części roszczeń prowadzi do tego, że z tej części odszkodowania de facto rezygnujemy. W praktyce ubezpieczalnia wypłaci maksymalnie tyle, ile poszkodowany zażąda. 

Szkoda majątkowa

W razie uszkodzenia pojazdu podstawową pozycję odszkodwania przedstawiają koszty jego naprawy lub ekwiwalent wartości pojazdu sprzed wypadku (po odciągnięciu wartości pozostałości pojazdu). W przypadku rozliczenia szkody na podstawie opinii rzeczoznawcy lub kosztorysu warsztatu zwrócona zostanie przed wszystkim wartość netto. Kwota odpowiadająca podatkowi VAT podlega zwróceniu wyłącznie w sytuacji, gdy takowy rzeczywiście będzie musiał zostać zapłacony, tj. samochód zostanie naprawiony lub zakupiony zostanie pojazd zastępczy, przy czym w obu przypadkach istotne jest przedłożenie odpowiednich rachunków.

Często uszkodzony samochód trwale traci na wartości w wyniku uszkodzenia, także w razie jego pełnej i fachowej naprawy. Utrata rynkowej wartości pojazdu może przedstawiać element szkody, jeżeli spełnione są określone przesłanki.

Osobie poszkodowanej przysługuje ponadto ryczałtowa opłata z tytułu kosztów regulacji szkody. W orzecznictwie sądów wysokość opłaty jest różnie określana, wahając się od 20 do 30 €.

W wielu przypadkach osoba poszkodowana jest zainteresowana wypożyczeniem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu. Także te koszty mogą podlegać odszkodowaniu. Jeżeli zrezygnujemy z wynajęcia pojazd zastępczego, warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam odszkodowanie z tytułu utraconej możliwości korzystania pojazdu.

Odszkodowaniu podlegają także koszty rzeczoznawcy, który sporządzi opinię o wysokości powstałej szkody. Opinia taka jest istotna w procesie likwidacyjnym, ponieważ określa szacunkowo wysokość kosztów naprawy i wartość pojazdu oraz obszernie udokumentowuje stan pojazdu po wypadku.

Jeżeli w wyniku wypadku powstały dalsze koszty (wynikające np. z konieczności odholowania uszkodzonego pojazdu, skorzystania z alternatywnego środka komunikacji, wyrejestrowania pojazdu w przypadku jego powypadkowej sprzedaży, itp.), mogą one także wejść w skład przysługującego odszkowania.

Szkoda na osobie

Obok szkód o charakterze rzeczowym może się także przydarzyć, iż w wyniku obrażeń zdrowotnych należy sprawdzić, czy nie przysługuje odszkodwanie w związku z tzw. szkodą osobową. Oprócz zwrotu kosztów związanych z leczeniem i powrotem do stanu pełnego zdrowia mogą się tu pojawić pytania o zwiększone potrzeby w związku obrażeniami ciała, utracone zarobki, szkodę w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub inne, w zależności od konkretnego przypadku. Ponadto w razie obrażeń ciała może przysługiwać roszczenie o zadośćuczynienie ze względu na ból, które jednak wymaga szczegółowego sprawdzenia okoliczności konkrentej sprawy. Jego wysokość jest badana w każdym wypadku indywidualnie i zależy zarówno od charakteru obrażeń oraz ich skutków, jak i sytuacji życiowej osoby poszkodowanej.

Koszty adwokata - część szkody

By sprawdzić zakres odszkodowania i zgłosić je do ubezpieczalni, warto udać się po profesjonalną pomoc do adwokata. Należy przy tym pamiętać, że koszt przedsądowej reprezentacji przez adwokata stanowi w świetle niemieckiego prawa część szkody, która zostaje zgłoszona w ramach jej likwidacji. W zakresie, w jakim ubezpieczalnia przejmie szkodę, zwróci także koszty adwokackie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. W naszej codziennej praktyce mieliśmy do czynienia z wieloma wypadkami komunikacyjnymi i wiemy, na co zwrócić uwagę w wypadku likiwidacji szkody.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie