Zdarzył Ci się w Niemczech wypadek drogowy? Pamiętaj o…

Zdarzył Ci się w Niemczech wypadek drogowy? Pamiętaj o…
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Co trzeba wiedzieć w razie wypadku? Do kogo się zwrócić? Jak uniknąć błędów? Przeczytaj w poniższym artykule!

W razie wypadku drogowego w Niemczech zasadą ogólną jest konsultacja adwokata, najlepiej polskojęzycznego z licencją zawodową na terenie Niemiec. Nie jest wskazane zasięganie porady prawnej u adwokatów wykonujących zawód w Polsce, ponieważ przepisy odszkodowawcze w obu krajach znacznie się różnią. Konsultacja taka w Niemczech jest dla poszkodowanego bezpłatna. Poniżej przedstawię Państwu kilka ważnych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę.

Zgłoś szkodę u adwokata

Jeżeli wypadek powstał z winy innego uczestnika ruchu drogowego, ubezpieczalnia OC sprawcy ponosi koszty szkody. Dlatego szkodę należy niezwłocznie zgłosić u adwokata. Nasze biuro adwokackie wysyła w tym celu gotowy formularz w języku polskim, który należy wypełnić i odesłać mailem do kancelarii. W żadnym razie nie należy zgłaszać wypadku u pośredników do spraw likwidacji szkód, reprezentujących niemieckie ubezpieczalnie na terenie Polski. Znacznie korzystniejsze jest bezpośrednie rozliczanie szkody z niemiecką ubezpieczalnią według stawek niemieckich. Tym zajmuje się między innymi nasza kancelaria, rozliczając szkodę na podstawie pełnomocnictwa od poszkodowanego.

Jeżeli policja sporządza protokół wypadkowy albo notatkę z wypadku, należy koniecznie poprosić o kopię i również wysłać mailem do kancelarii. Nie należy jednak zdawać się wyłącznie na policję, własne informacje ułatwiają późniejsze dochodzenie odszkodowania. Na miejscu wypadku należy więc także samemu spisać numery rejestracyjne pojazdów, biorących udział w wypadku, oraz imiona i nazwiska świadków.  

Zrób zdjęcia z miejsca zdarzenia

Ponadto dobrze jest zrobić dla własnej dokumentacji zdjęcia szkody obu pojazdów z widocznymi numerami rejestracyjnymi, zdjęcia miejsca zdarzenia z uwzględnieniem wszystkich oznakowań, zarówno na znakach stojących jak też liniach i znakach namalowanych na jezdni.

Pamiętaj o...

Nie należy w żadnym razie rozliczać szkody z własnym autocasco bez wcześniejszej konsultacji z adwokatem. Takie rozliczenie powoduje nie tylko obniżenie wysokości należnego odszkodowania ze względu na to, że nie wszystkie pozycje szkody są pokrywane przez autocasco, ale również udział własny i utratę zniżki za bezwypadkową jazdę.

Nie powinno się również na miejscu wypadku podpisywać jakichkolwiek dokumentów czy formularzy, czy to dla własnej ubezpieczalni OC, czy dla ubezpieczalni sprawcy. Jeśli jest policja, podajemy tylko nasze dane osobowe i adresowe, ewentualnie dane świadków. Nie należy przed policją czy prokuraturą składać żadnych oświadczeń bez wcześniejszej konsultacji z adwokatem, szczególnie jeśli kwestia winy nie jest jasna, albo jesteście Państwo współwinni spowodowania wypadku. Poprzez pochopne oświadczenia można utracić wszelkie roszczenia odszkodowawcze, co niestety w praktyce często ma miejsce.

Gdy wartość szkody przekracza 1000 euro

Przy rozliczaniu szkody w razie wypadku drogowego w Niemczech z ubezpieczycielem sprawcy przy szkodach do ok. 1000 euro wystarcza wstępna kalkulacja szkody albo faktura za naprawę. Powyżej tej kwoty wycenę szkody musi sporządzić rzeczoznawca od mechaniki pojazdowej. Dając zlecenie rzeczoznawcy, podajecie mu Państwo nazwisko i adres mailowy wybranego adwokata, do którego ma on wysłać mailem wycenę szkody. Tylko i wyłącznie adwokat podejmuje resztę koniecznych czynności związanych z rozliczeniem szkody. Większość rzeczoznawców, próbując samemu zgłosić wypadek do ubezpieczalni, nie kieruje się interesem poszkodowanego tylko własnym. Rzeczoznawcy nie są prawnikami, nie znają ani prawa, ani orzecznictwa sądów, które jest miarodajne dla danego rodzaju szkód. Bez konsultacji z adwokatem nie należy też u rzeczoznawcy podpisywać dokumentów, jeśli nie jest jasne, czego one dotyczą.

Koszty rzeczoznawcy ponosi ubezpieczalnia sprawcy, ale wybór rzeczoznawcy należy zawsze do poszkodowanego. Poszkodowany jest zleceniodawcą rzeczoznawcy i rzeczoznawca musi stosować się do poleceń poszkodowanego. Wycena własnego rzeczoznawcy ma wysoką wartość dowodową w ewentualnym postępowaniu sądowym, na wypadek gdyby nie udało się rozliczyć szkody z ubezpieczalnią sprawcy na drodze „pokojowej”, tzn. bez konieczności wnoszenia pozwu do sądu. Po sporządzeniu wyceny szkodę rozlicza adwokat bezpośrednio z niemiecką ubezpieczalnią sprawcy.

Samochód zastępczy

Do pozycji szkody związanej z wypadkiem drogowym w Niemczech należy zaliczyć koszty samochodu zastępczego. Za okres postoju uszkodzonego pojazdu własnego w warsztacie należą się koszty auta zastępczego, ale tylko wtedy, jeśli auto zastępcze jest poszkodowanemu niezbędne i potrafi on ten fakt wystarczająco udowodnić. Jeśli koszty auta zastępczego odbiegają od oferty rynkowej, ubezpieczalnia może odmówić ich zapłaty.

Tu również konsultacja z adwokatem jest prawie zawsze konieczna, ponieważ ubezpieczalnie sprawcy często kwestionują konieczność auta zastępczego.

Inne pozycje szkody

W razie znacznej szkody pojazdu, który nie jest starszy niż 5 lat i nie ma większego przebiegu niż 100.000 km pozycją szkody jest również zmniejszenie jego wartości rynkowej.

Innymi pozycjami szkody są/mogą też być:

  • holowanie auta po wypadku, ale uwaga, zasadniczo tylko do następnego dostępnego warsztatu,

  • ryczałt pocztowy 25 euro,

  • ewentualne koszty pozyskania kredytu,

  • koszty za i wymeldowania pojazdu przy szkodzie całkowitej,

  • koszty nowych tablic rejestracyjnych,

  • koszty złomowania,

  • koszty postojowego.

Mogą powstać jeszcze inne koszty, np. koszty leczenia albo tzw. bólowe, proszę pytać adwokata.

Szkoda w przypadku firmy transportowej

Opisane powyżej w wielkim skrócie ogólne zasady postępowania w razie wypadku drogowego w Niemczech dotyczą jedynie szkód powstałych w warunkach normalnego czy turystycznego, codziennego udziału w ruchu drogowym pojazdów osobowych. Inne zasady obowiązują w przypadku szkody komunikacyjnej w transporcie drogowym, związanej z prowadzoną w UE działalnością transportową. Zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi z dobrą znajomością polskiego i niemieckiego prawa transportowego jak i przepisów międzynarodowych (CMR) wraz z orzecznictwem sądów państw unijnych jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia szkody.

Jeżeli zdarzy się Państwu wypadek samochodowy w Niemczech, zapraszam do kontaktu:

Rechtsanwalt / adwokat Jarosław Delekta

An der Kolonnade 11, 10117 Berlin

Mail.: kanzleidelekta@gmail.com

Tel.: +491708433970

http://www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de

Tel. z Niemiec bezpośredni: 01708433970

Zdjęcie: pixabay.com, autor: valtercirillo

 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie