Dostałeś wypowiedzenie? Sprawdź, jak postąpić!

· Autor:
Dostałeś wypowiedzenie? Sprawdź, jak postąpić!
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Otrzymałeś niesłusznie wypowiedzenie od pracodawcy? Zastanawiasz się, co w takim przypadku zrobić? Poznaj przysługujące Ci prawo!

Gdy jako pracownik otrzymałeś wypowiedzenie od swojego pracodawcy, stajesz przed pytaniem, czy "dać sobie spokój", czy też podjąć kroki prawne przeciwko wypowiedzeniu. Decydując się na to ostatnie, wielu pracowników zadaje sobie kolejne pytanie: jakie kroki prawne mam podjąć przeciwko wypowiedzeniu?

Do spektrum możliwych zachowań wchodzą zasadniczo następujące możliwości:

1. Odmówienie przyjęcia wypowiedzenia: nie jest to najlepszy pomysł! Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie ma żadnego wpływu na skuteczność wypowiedzenia. Odmowa może tylko pogorszyć twoje położenie, gdyż będziesz się łudził, że stosunek pracy nadal trwa, przez co nie podejmiesz żadnych kroków, aby doprowadzić do stwierdzenia nieważność wypowiedzenia.

2. Złożenie ustnego lub pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia przeciwko wypowiedzeniu: to również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Twój sprzeciw, zastrzeżenie czy pisemne stanowisko nie wywołują prawnie żadnych skutków. Wypowiedzenie stosunku pracy jest tzw. jednostronnym oświadczeniem woli. Oznacza to, że na jego ważność nie mają wpływu oświadczenia osoby, która otrzymuje to wypowiedzenie.

3. „Pójście na chorobowe“ – wielu pracowników pochodzących z Polski myśli, że niezdolność do pracy potwierdzona zaświadczeniem lekarskim może uchronić ich przed skutkami wypowiedzenia. Jest to duży błąd! Wypowiedzenie w Niemczech może być oświadczone nawet wtedy, gdy pracownik jest chory lub nawet na urlopie.

4. Złożyć pozew w sądzie pracy: tak! Jest to najlepsze i zasadniczo jedyne rozsądne rozwiązanie! Według niemieckich przepisów prawa pracy każde wypowiedzenie ze strony pracodawcy, nawet takie, które jest niezgodne z normami prawnymi i tym samym wadliwe, uchodzą prawnie za ważne w obrocie, jeśli pracownik zaniechał złożyć pozwu o stwierdzenie nieważności wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę. Jest to tzw. Kündigungsschutzklage. W związku z powyższym, w razie otrzymania wypowiedzenia powinieneś zastanowić się nad złożeniem pozwu. UWAGA: Kündigungsschutzklage musi zostać złożona w sądzie pracy w terminie 3 tygodni od otrzymania wypowiedzenia. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, pracownik zasadniczo nie może już nic zrobić przeciwko bezprawnemu wypowiedzeniu pracodawcy.

Celem Kündigungsschutzklage jest stwierdzenie nieważności wypowiedzenia. Oznacza to, że w razie Twojej wygranej w procesie i stwierdzeniu przez sąd nieważności wypowiedzenia, Twój stosunek pracy z pracodawcą, od którego otrzymałeś wypowiedzenie, jest kontynuowany (tak jakbyś nigdy nie otrzymał wypowiedzenia od swojego pracodawcy). Jesteś dalej u niego zatrudniony  i zobowiązany do wykonywania na jego rzecz pracy, pracodawca natomiast wypłaca Tobie dalej wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę. Wszystko zostaje „po staremu“.

Jeśli pracownik złożył Kündigungsschutzklage, sąd pracy w ciągu 2 do 6 tygodni wyznacza pierwszy termin sądowy. Na pierwszej rozprawie pracodawca otrzymuje możliwość ustnego ustosunkowania się do pozwu, a sąd ocenia (dość pobieżnie) szanse powodzenia Twojego pozwu. Dosyć często zawierana jest na pierwszym terminie ugoda między pracownikiem oraz pracodawcą. Ta ugoda polega zazwyczaj na tym, że pracodawca wypłaca Tobie odszkodowanie za utratę miejsca pracy (Abfindung) a Ty rezygnujesz ze stwierdzenia nieważności wypowiedzenia pracodawcy. Oznacza to, że otrzymujesz określoną kwotę pieniędzy i przestajesz pracować u swojego pracodawcy.

Jeśli na pierwszym terminie pracodawca „nie dogada się“ z Tobą odnośnie wypowiedzenia, wyznaczany jest kolejny termin. W celu jego przygotowania każda ze stron pisemnie przedstawia swoje argumenty a sąd wydaje następnie wyrok.

Kündigungsschutzklage możesz złożyć samodzielnie w sądzie pracy. Nie musisz być reprezentowany przez adwokata, chociaż wskazane jest zasięgnąć fachowej porady. Wraz ze złożeniem pozwu nie ponosisz żadnych kosztów sądowych. Koszty sądowe powstają zasadniczo dopiero wtedy, gdy sąd musi wydać wyrok.

Czasami jest tak, że wypowiedzenie pracodawcy jest Tobie „na rękę“, chcesz jednak jeszcze „coś ugrać ekstra” np. odprawę. W niemieckim prawie pracy zasadniczo  pracownik niestety nie ma prawa do żądania odprawy od pracodawcy. Od tej zasady są dwa wyjątki: jeśli nie można w sposób racjonalny racjonalnie oczekiwać od Ciebie, że będziesz kontynuował zatrudnienie (np. pracodawca w sposób karygodny Cię obraził) lub jeżeli w układzie zbiorowym pracy, w Twojej umowie o pracę lub przepisach szczególnych przewidziana jest wypłata odprawy pieniężnej w razie zwolnienia z przyczyn zakładowych (np. spadek poziomu zamówień).

„Odprawę pieniężną“ możesz jednak otrzymać wskutek złożenia Kündigungsschutzklage, jeżeli na pierwszym terminie sądowym zawrzesz z pracodawcą ugodę! Pracodawca zobowiązuje się wtedy zazwyczaj do zapłaty pieniężnego odszkodowania za utratę przez Ciebie miejsca pracy, a Ty z kolei rezygnujesz z kontynuowania procesu o stwierdzenie nieważności wypowiedzenia.

mec. Paweł Szlucho
Rechtsanwalt / adwokat niemiecki
Kancelaria TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH to polsko-niemiecka kancelaria w Berlinie wyspecjalizowana w sprawach transgranicznych w zakresie prawa gospodarczego, IT, własności intelektualnej, ochrony konkurencji, prawa handlowego, transportowego i prawa pracy.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: StockSnap

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie