Wyprowadzka z wynajmowanej nieruchomości. Jakie prawa ma właściciel i najemca?

· Autor:
Wyprowadzka z wynajmowanej nieruchomości. Jakie prawa ma właściciel i najemca?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Opinie najemców i właścicieli zwykle się różnią, ponieważ każdej z tych grup osób przyświecają inne cele. W trakcie wyprowadzki obie strony mają swoje prawa, a więc zarówno właściciel, jak i najemca.

Każdy, kto oficjalnie wypowiada umowę wynajmu mieszkania, musi umożliwić najemcom dostęp do nieruchomości aż do końca umowy. Minimum to 24 godziny, jednak najlepiej jeśli okres ten będzie dłuższy. W sytuacji, gdy właściciel mieszkania chce pokazać nieruchomość nowym najemcom, to także musi stosować się do konkretnych przepisów. Przede wszystkim dotychczasowy najemca powinien być w mieszkaniu w trakcie wizyt nowych lokatorów. Dodatkowo godziny odwiedzin muszą być dostosowane do czasu pracy najemcy. Na wizyty nie można umawiać się wcześnie rano, ani późnym wieczorem. Z kolei w sytuacji, gdy najemca zachoruje, to wizyta musi zostać przełożona. 

Wizyty nowych lokatorów 

Najemcy zwykle nie mają ochoty na ciągłe przyjmowanie obcych osób, oglądających mieszkanie. Jednocześnie należy także zrozumieć właścicieli, ponieważ w dużych miastach często brakuje wolnych mieszkań, dlatego starają się oni znaleźć jak najlepszych lokatorów. Zgodnie z zasadami dotychczasowy najemca powinien przyjmować odwiedzających, jednak spotkania nie powinny być częstsze niż raz w tygodniu lub trzy razy w miesiącu. Takie wizyty mają trwać nie dłużej niż 30-45 minut. W czasie koronawirusa dodatkowo wymagane jest przestrzeganie zasad higieny. Właściciel mieszkania nie może także odwiedzać mieszkania pod nieobecność najemcy. Zabronione jest także przekazywanie duplikatu klucza nowym najemcom. Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, wynajmujący również nie mają prawa do regularnych wizyt kontrolnych bez konkretnego powodu. 

Granice wciąż obowiązują

Osoby oglądające mieszkanie nie powinny poruszać się po sypialni, sprawdzać łazienek, otwierać szafy. Takie działania powodują dyskomfort w przypadku obecnych lokatorów. Dodatkowo osoby zwiedzające nie powinny robić zdjęć bez zgody właściciela i najemcy. Nie mogą także otwierać szafek i sprawdzać ich zawartości. Właściciel może wykorzystywać zdjęcia z mieszkania tylko za zgodą najemcy i tylko w celach marketingowych. Z kolei pokoje dziecięce powinny być traktowane jako miejsca zupełnie prywatne. 

Wyprowadzka z mieszkania

Nie ma obowiązku wyprowadzenia się z mieszkania przed ostatnim dniem aktualnej umowy najmu. W praktyce jednak zwykle jest tak, że furgonetka przyjeżdża już kilka dni wcześniej. W trakcie wyprowadzki obie strony (zarówno właściciel, jak i najemca) powinny się spotkać i sprawdzić stan mieszkania. Zwykle pomocna jest obecność świadków, a także zrobienie kilku zdjęć lub filmów. Spore znaczenie ma także podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zapobiega zwykle późniejszym problemom i niespodziankom. W ten sposób najemca nie zostanie obciążony późniejszym remontem. Warto także wiedzieć o tym, że nawet do roku po wyprowadzce właściciel może zwrócić najemcom pieniądze lub też zgłosić wezwanie do zapłaty. Do czasu rozliczenia właściciel nie może jednak zatrzymać całej kaucji. 

Ubezpieczenie to dobre rozwiązanie

Niestety najem często rodzi różnego rodzaju problemy natury prawnej. Nawet w sytuacji, gdy przez cały okres najmu mieszkania nie było żadnych problemów, to trudności mogą się pojawić w czasie wyprowadzki. Tutaj przydaje się ubezpieczenie ochrony prawnej, które pomaga zarówno właścicielom, jak i najemcom. Sprawy sądowe zwykle są droższe, niż same koszty związane z wprowadzeniem zmian w mieszkaniu lub z wyrządzeniem szkód. Ubezpieczenie pomaga w otrzymaniu prawnego wsparcia w sprawach takich jak kaucja, podwyżki czynszu czy rachunki za media. Dodatkowo w przypadku eksmisji lub sporów sąsiedzkich, niezależni prawnicy mogą stanąć od razu po stronie osoby ubezpieczonej. Często jednak zamiast procesu sądowego, wystarcza tylko szczera rozmowa i nieformalne rozwiązanie problemów. 

Źródło: focus.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: macniak

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie