Wyższe wynagrodzenie minimalne od 1 października w Niemczech - najważniejsze pytania i odpowiedzi

· Autor:
Wyższe wynagrodzenie minimalne od 1 października w Niemczech - najważniejsze pytania i odpowiedzi
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Bundestag zdecydował, że 1 października 2022 roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech wzrośnie do 12 euro. Co tak naprawdę należy rozumieć przez pojęcie ustawowej płacy minimalnej? Na jakiej zasadzie jest ona wyliczana? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Choć pojęcie ustawowej płacy minimalnej dotyczy niemal wszystkich pracowników, nie każdy dokładnie zna zasady jej ustalania czy sposoby wyliczania. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na powodujące najwięcej wątpliwości pytania.

Jaka jest ogólna zasada ustawowej płacy minimalnej?

Johannes Schipp, prawnik specjalizujący się w prawie pracy w Gütersloh wyjaśnił, że ustawowa płaca minimalna to "ogólnokrajowa dolna granica wynagrodzenia, poniżej której żaden pracodawca nie może spaść". Potwierdza to Michael Wagner, ekspert ds. płac minimalnych w federalnym zarządzie DGB w Berlinie, który dodał, że "pracodawca nie ma prawa wypłacić pracownikom mniej niż wynosi ta płaca lub płaca obowiązująca w branży".

Ile wynosi ustawowa płaca minimalna w Niemczech?

Wprowadzona 1 stycznia 2015 roku ustawowa płaca minimalna wynosiła 8,50 euro brutto za godzinę (czyli zegarowe 60 minut). Od 1 stycznia 2021 roku 9,50 euro brutto za godzinę. Zgodnie z art. 9 ustawy o płacy minimalnej, płaca minimalna jest regulowana w regularnych, 2-letnich odstępach przez komisję ds. płacy minimalnej. Decyduje ona o jej wysokości i przekazuje sprawozdanie na ten temat do ustawodawcy, który z kolei może je zaakceptować lub odrzucić. Nie może jednak zmieniać jego treści.

Regulacja płacy minimalnej może również odbywać się w kilku krokach. Na tej podstawie jej wysokość 1 lipca 2021 roku wzrosła do 9,60, 1 stycznia 2022 roku do 9,82 euro, a 1 lipca 2022 roku wzrośnie do 10,45 euro. Zgodnie z decyzją Bundestagu, 1 października tego roku ponownie wzrośnie - do kwoty 12 euro.

Jak wygląda płaca minimalna w ujęciu branżowym?

Płace minimalne obowiązujące w poszczególnych sektorach są zazwyczaj wyższe niż ogólne ustawowe wynagrodzenie minimalne. Przykładem jest branża dekarska - branżowa płaca w 2021 roku dla pracowników niewykwalifikowanych wynosiła 12,60 euro za godzinę.

Komu przysługuje płaca minimalna, a komu nie?

Michael Wagner potwierdził, że "zasadniczo płacę minimalną otrzymuje każdy pracownik". Są jednak pewne wyjątki. Płaca ta nie jest wypłacana na przykład przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia wszystkim młodym osobom poniżej 18. roku życia, którzy nie ukończyli szkolenia zawodowego, a także wszystkim, którzy wracają do pracy po długotrwałym bezrobociu.

Prawa do płacy minimalnej nie mają również osoby, które odbywają obowiązkowy staż lub go kończą, a także odbywają kwalifikację wprowadzającą do danego zawodu lub branży.

Jak obliczyć, czy płaca minimalna obowiązuje w przypadku wynagrodzenia pracownika?

Aby to sprawdzić, wystarczy podzielić miesięczne zarobki przez liczbę przepracowanych godzin. Z tego powodu ważne jest, aby dokładnie zapisywać godziny pracy. Schipp wyjaśnia, że "niektóre dopłaty, takie jak dopłata za pracę w nocy, należy odliczyć od miesięcznych zarobków". Po obliczeniu swojego wynagrodzenia godzinowego, wystarczy porównać je z kwotą ogólnej ustawowej płacy minimalnej lub z płacą branżową.

Co w sytuacji, gdy pracownik nie otrzymuje płacy minimalnej?

Jeśli pracownik wyliczy, że nie otrzymuje kwoty powyżej płacy minimalnej, najpierw powinien skontaktować się z pracodawcą i zwrócić pisemnie lub ustnie uwagę, że wypłacana kwota jest poniżej ustawowego limitu. Jeśli pracodawca zbywa pracownika lub pozwala na upłynięcie terminu wyznaczonego przez pracownika na zgłoszenie uwag i zapłatę, wskazane jest skontaktowanie się z radą zakładową lub odpowiedzialnym związkiem zawodowym.

Pracownicy mają ponadto możliwość pozwania swojego pracodawcy. Można go zobowiązać do wypłaty minimalnej płacy za 3 lata wstecz w drodze procesu sądowego.

Źródło: t-online.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: paulgrecaud

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie