Kierowco! Nigdy nie łam tego zakazu

Kierowco! Nigdy nie łam tego zakazu
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W jakich sytuacjach grozi kara zakazu prowadzenia pojazdu w Niemczech? Jak należy postępować w wypadku czasowego zatrzymania prawa jazdy?

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech

Czy kierowcy zagraniczni mogą otrzymać w Niemczech zakaz prowadzenia pojazdu? Tak, zasady poruszania się po drogach, ujęte w niemieckim kodeksie drogowym i w przepisach towarzyszących, obowiązują wszystkich. W razie ich nieprzestrzegania każdy kierowca musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu lub mandatu wraz z zakazem prowadzenia pojazdu, a w niektórych przypadkach, jak np. ucieczka z miejsca wypadku również z postępowaniem karnym. Czasowe zatrzymanie prawa jazdy nie jest karą główną, lecz dodatkową, stosowaną oprócz grzywny.

Najczęstsze przyczyny nałożenia kary w postaci zakazu prowadzenia pojazdu to wykroczenia lub przestępstwa drogowe zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników ruchu takie jak:

- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

- jazda na czerwonym świetle;

- istotne przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Rozróżniamy dwie sytuacje związane z zakazem prowadzenia pojazdu dla kierowcy z zagranicznym prawem jazdy:

1. Kierowca posiadający prawo jazdy wystawione w innym kraju EU, ale mieszkający w Niemczech, w przypadku otrzymania zakazu ma obowiązek złożenia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów w właściwym urzędzie. Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie, prawo jazdy może zostać skonfiskowane w drodze przeszukania np. w miejscu pracy albo w mieszkaniu.

2. Kierowca posiadający prawo jazdy wystawione w innym kraju EU, ale mający miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec, nie ma obowiązku oddania dokumentu, otrzymuje jednak adnotację w prawie jazdy. Ma ona formę naklejki informującej o zakazie prowadzenia pojazdu i o czasie jego trwania. Taka adnotacja jest oczywiście najbardziej dolegliwa dla kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym.

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdu?

Kierowca, który po raz pierwszy otrzymał taki zakaz, ma cztery miesiące od momentu otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny, w czasie których może oddać prawo jazdy. Kara liczy się od momentu oddania dokumentu, co może nastąpić albo osobiście, albo za pośrednictwem poczty.

W przypadku recydywy (powtórnego zakazu prowadzenia pojazdów w okresie ostatnich dwóch lat) zakaz prowadzenia pojazdu zaczyna obowiązywać już od momentu, kiedy decyzja staje się prawomocna, z reguły po dwóch tygodniach od momentu jej otrzymania.

Te dwa tygodnie to czas, kiedy można się od decyzji odwołać. Odwołanie należy składać zawsze za pośrednictwem adwokata dopuszczonego do wykonywania zawodu na terenie Niemiec.

Jeżeli decyzja zaczyna obowiązywać, a ukarany kierowca nie odda prawa jazdy w wyznaczonym czasie, musi liczyć się z wizytą policjanta lub innego urzędnika, który uprawniony jest do konfiskaty dokumentu.

Mimo nieoddania prawa jazdy zakaz prowadzeniu pojazdów na terenie Niemiec obowiązuje, ponieważ jednak czas trwania zakazu liczy się od momentu złożenia dokumentu w urzędzie, ukarany kierowca oddając dokument po czasie, działa przeciwko sobie, bo o ten czas przedłuża sam sobie obowiązujący go zakaz. Prawomocne zakazy wpisywane są do policyjnego systemu informacyjnego, a wszelkie próby ich ominięcia są w praktyce nieskuteczne.

Proszę też pamiętać, że prowadzenie pojazdu na terenie Niemiec mimo zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do jednego roku lub wysoką karą pieniężną.

Warto zaznaczyć, że zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich pojazdów, także takich, które nie wymagają prawa jazdy, jak rower z silnikiem wspomagającym, czy motorower.

Pomimo to, w sprawach zakazu możliwe są skuteczne działania prawne, ale tylko za pośrednictwem biur adwokackich na terenie Niemiec zajmujących się sprawami ruchu drogowego. Orzecznictwo sądów niemieckich w tym temacie jest tak obszerne, że tylko fachowiec jest w stanie wypracować i zrealizować w praktyce skuteczną strategię obronną.

Czas trwania zakazu

Zakaz prowadzenia pojazdów nakładany jest z reguły na czas od jednego do trzech miesięcy. Tak jest na przykład w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu z zawartością alkoholu we krwi większą niż dopuszczalne 0,5 promila, ale mniejszą niż 1,1 promila.

Po upływie nałożonego karą zakazu prowadzenia pojazdów kierowca otrzymuje prawo jazdy automatycznie, bez konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Między innymi tym różni się (czasowy) zakaz prowadzenia pojazdów od pozbawienia uprawnienia do kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Jest to temat bardzo obszerny i często skomplikowany, który omówię w jednym z następnych artykułów.

Zdjęcie: Flickr.com, autor: Karel Macalik

Rechtsanwalt / adwokat Jarosław Delekta

e-mail: kanzleidelekta@gmail.com

telefon: +49170/8433970

An der Kolonnade 11, 10117 Berlin

www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie