Zakup używanego samochodu w Niemczech od prywatnej osoby. Tak działa gwarancja

· Autor:
Zakup używanego samochodu w Niemczech od prywatnej osoby. Tak działa gwarancja
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zakup używanego samochodu zawsze wiąże się z ryzykiem pojawienia się ukrytej wady. Czy w takim przypadku obowiązuje gwarancja? Co mówi niemieckie prawo po zawarciu takiej transakcji?

Zagadnienie gwarancji i rękojmi przy zakupie pojazdów używanych często budzi niejasności, lecz jest kluczowe dla zrozumienia praw kupujących i obowiązków sprzedających. W kontekście rynku motoryzacyjnego, istotne jest odróżnienie tych dwóch terminów, mających bezpośredni wpływ na zakres ochrony kupującego, szczególnie jeśli mowa jest o sprzedaży z tak zwanej "drugiej ręki". 


Gwarancja i rękojmia - różnice

Gwarancja, określająca odpowiedzialność za wady fizyczne produktu, jest uregulowana niemieckim prawem konsumenckim. Sprzedawcy zobligowani przez przepisy, gwarantują dostarczenie towaru bez defektów. Dla samochodów używanych standardem jest 12-miesięczna gwarancja, stanowiąca zobowiązanie sprzedającego do usunięcia ewentualnych wad lub dostarczenia pojazdu w stanie zgodnym z umową.

Z kolei rękojmia to opcjonalne zabezpieczenie, które sprzedawcy lub producenci mogą oferować, opisując szczegółowo stan lub właściwości produktu. W odróżnieniu od gwarancji, zakres rękojmi jest elastyczny i może być dostosowany w taki sposób, aby odpowiadał on bardziej sprzedawcy niż kupującemu. 


Zalety Gwarancji

Gwarancja zapewnia ochronę przed różnorodnymi wadami, zarówno tymi wynikającymi z defektów technicznych, jak i szkodami ukrytymi, które mogły powstać na skutek wcześniejszych wypadków. Jest to istotne zabezpieczenie, które daje kupującym poczucie bezpieczeństwa. Często także gwarancja trwa dłużej niż rękojmia, co jest korzystne dla kupującego, zapewniając mu dłuższy okres ochrony.


Wady gwarancji

Mimo szerokiego zakresu, gwarancja może nie obejmować wszystkich potencjalnych usterek i szkód. W niektórych przypadkach, producenci lub sprzedawcy mogą narzucać ograniczenia na określone części lub rodzaje uszkodzeń.


Zalety i wady rękojmi

Rękojmia, będąca bardziej elastyczną formą ochrony, pozwala na indywidualne ustalenia między sprzedającym a kupującym. Jej główną zaletą jest możliwość negocjacji zakresu ochrony, co może być dostosowane do specyficznych potrzeb nabywcy. Jednakże, jej główną wadą jest to, że może być ona mniej obszerna w porównaniu do standardowej gwarancji, co stawia większą odpowiedzialność na kupującym w zakresie dokładnego określenia warunków umowy.


Sprzedaż przez osobę prywatną, a gwarancja 

W kontekście transakcji motoryzacyjnych dokonywanych na rynku wtórnym, sprzedaż między osobami prywatnymi niesie za sobą specyficzne regulacje dotyczące odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu. Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą być świadomi swoich praw i obowiązków, aby transakcja była przejrzysta i zgodna z obowiązującymi przepisami.


Wyłączenie odpowiedzialności za wady fizyczne

Prywatni sprzedawcy w Niemczech często decydują się na zawarcie w umowie klauzuli wyłączającej ich odpowiedzialność ustawową za wady fizyczne pojazdu. Taka praktyka jest powszechna i legalna, umożliwiając sprzedawcy ograniczenie ryzyka związanego z późniejszymi roszczeniami kupującego dotyczącymi stanu technicznego sprzedawanego pojazdu. Należy jednak zaznaczyć, że kupujący nie musi godzić się na brak wspomnianego zapisu w umowie i tym samym zabezpiecza się przed możliwością egzekwowania od sprzedawcy roszczenia z tytułu ustawowego prawa do gwarancji. 


Zobowiązania gwarancyjne

Pomimo możliwości wyłączenia ogólnej odpowiedzialności za wady, prywatny sprzedawca nie może umykać od odpowiedzialności za tzw. "podstępnie ukryte wady" oraz za spełnienie obietnic gwarancyjnych. Jeśli sprzedawca zadeklarował w umowie posiadanie przez pojazd określonych cech lub określonego stanu, staje się to wiążącą obietnicą gwarancyjną, za której niespełnienie sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną. 


Ocena gwarancji lub rękojmi

Decydujące jest, jak informacja podana została w umowie - czy mamy do czynienia z gwarancją, czy rękojmią. Różnica ta ma kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności sprzedającego i roszczeń kupującego w przypadku stwierdzenia wady. Dodatkowo informacje podane w ogłoszeniach sprzedażowych również mogą być traktowane jako część. co do której kupujący może mieć roszczenia z tytułu ustawowej gwarancji.


Odpowiedzialność za oszustwo 

W przypadku, gdy prywatny sprzedawca świadomie zataił przed kupującym istotne wady pojazdu, ponosi odpowiedzialność za oszustwo. Dla kupującego kluczowe może okazać się udowodnienie, że wada istniała w momencie transakcji oraz że sprzedawca o niej wiedział. Procedura ta wymaga czasu, ale mimo wszystko warto podjąć ryzyko, bowiem bardzo często sądy orzekają na korzyść pokrzywdzonej strony. 


Obowiązek informacyjny sprzedającego

Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o wszelkich znanych mu istotnych wadach pojazdu (najlepiej na piśmie). Dotyczy to szczególnie uszkodzeń powypadkowych, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzję zakupową oraz na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: t-online.de, adac.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: VitalikRadko

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie