Zasady dotyczące praw jazdy w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Należy przestrzegać następujących ograniczeń: do ukończenia 18 roku życia z prawem jazdy klasy A1 można prowadzić tylko lekkie motocykle (125 cm3, 11 kW) z maksymalną prędkością określoną rodzajem konstrukcji, nie większą niż 80 km/h.

Należy przestrzegać następujących ograniczeń:

  • do ukończenia 18 roku życia z prawem jazdy klasy A1 można prowadzić tylko lekkie motocykle (125 cm3, 11 kW) z maksymalną prędkością określoną rodzajem konstrukcji, nie większą niż 80 km/h.
  • prawo jazdy klas C1 i C1E ważne jest w Republice Federalnej Niemiec tylko do ukończenia 50 roku życia właściciela, prawo jazdy klas C, CE. D, DE, D1 i D1E ważne jest tylko przez pięć lat od daty wystawienia, nawet w przypadku dłuższej ważności w kraju wystawienia. Jeżeli, zgodnie z powyższymi ograniczeniami prawo jazdy w momencie przeniesienia miejsca stałego pobytu staje się nieważne, to można na jego podstawie prowadzić w Republice Federalnej Niemiec pojazdy jeszcze przez sześć miesięcy. W tym czasie należy złożyć wniosek o jego przedłużenie.


Przestrzegać należy zasad i ograniczeń zawartych w posiadanym prawie jazdy. Prowadzić można pojazdy tych klas, na które zostało wystawione prawo jazdy.

Posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem zachowuje ważność również wtedy, kiedy dla danej klasy nie został osiągnięty obowiązujący w Republice Federalnej Niemiec wiek. Naruszenie zasad określających wiek lub uczestniczenie w ruchu drogowym legitymując się prawem jazdy, którego ważność zgodnie z przepisami kraju wystawiającego lub przepisami niemieckimi upłynęła, jest karane jak jazda bez prawa jazdy. Prawo jazdy podczas prowadzenia pojazdu należy posiadać przy sobie.

Zagraniczne prawo jazdy nie uprawnia do uczestniczenia w ruchu drogowym w Republice Federalnej Niemiec i nie może zostać wymienione na niemieckie prawo jazdy, jeżeli:

  • jest nieważne,
  • jest prawem jazdy uprawniającym do nauki jazdy lub jest tymczasowe,
  • jeżeli w momencie jego wystawienia uprawiony posiadał miejsce stałego pobytu w Republice Federalnej Niemiec


Prawo jazdy należy przedłożyć we właściwym urzędzie w celu zarejestrowania w ciągu 185 dni po przeniesieniu miejsca stałego pobytu do Republiki Federalnej Niemiec, jeżeli:

  • posiada się prawo jazdy nie dłużej niż dwa lata, ponieważ dla kierowców początkujących obowiązuje zasada udzielania próbnego prawa jazdy. Oznacza to, że zagraniczne prawo jazdy zachowuje w całości ważność, w przypadku jednak naruszenia przepisów w ruchu drogowym jego posiadacz podlega uregulowaniom szczególnym,
  • posiada się prawo jazdy klasy C lub D lub odpowiedniej klasy na przyczepy bądź podklasy.


Jeżeli zgodnie z przepisami niemieckimi ważność prawa jazdy upływa wcześniej niż w kraju wystawienia, to przy rejestracji do prawa jazdy wpisana zostanie nowa data ważności. Jeżeli ze względów technicznych nie można będzie dokonać takiego wpisu, otrzymuje się odpowiednie niemieckie prawo jazdy. Naruszenie obowiązku rejestracji będzie karane mandatem i prowadzi do wpisania punktów karnych do Centralnego Rejestru Ruchu Drogowego. Jeżeli prawo jazdy traci ważność lub jest już nieważne, to na wniosek otrzymuje się niemieckie prawo jazdy odpowiedniej klasy. Zagraniczne prawo jazdy po odebraniu w Republice Federalnej Niemiec można na wniosek otrzymać ponownie w urzędzie wystawiającym, jeżeli nie zachodzą już przesłanki stanowiące podstawę odebrania prawa jazdy.

Witryna http://europa.eu.int/comm/transport/home/drivinglicence/index_en.htm umożliwia ściągnięcie wszystkich obowiązujących w UE przepisów, w tym w RFN. Ponadto, podaje przydatne linki do stron organów krajowych i innych powiązanych stron, przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz podaje inne informacje ważne dla potrzeb dotyczących praw jazdy, takie jak prowadzone badania czy ostatnie zmiany. Szczegółowych informacji o trybie wymiany udzielają właściwe urzędy administracji terenowej w Polsce i polskie urzędy konsularne w Niemczech

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie