Zasiłek chorobowy, czyli Krankengeld. Kiedy przysługuje, ile i na jaki okres czasu?

· Autor:
Zasiłek chorobowy, czyli Krankengeld. Kiedy przysługuje, ile i na jaki okres czasu?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Choroba może być na tyle poważna, że pójście do pracy nie będzie wchodzić w grę. Wiele osób w takim przypadku martwi się o swoje finanse. Niemieckie prawo jasno mówi o tym, co się dzieje w takiej sytuacji i z jakiej instytucji pracownik otrzymuje środki na życie.


Kiedy przysługuje Krankengeld? 

W okresie pierwszych sześciu tygodni nieobecności spowodowanej chorobą, pracownicy mogą liczyć na pełne wsparcie finansowe ze strony pracodawcy. Po tym czasie pracownik objęty krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych (GKV) ma prawo do otrzymania Krankengeld z Krankenkasse (Kasa Chorych - z j.polskiego). 


Prawo do pobierania Krankengeld 

Do pobierania Krankengeld w Niemczech upoważniają następujące sytuacje: 

- Konieczność hospitalizacji lub rehabilitacji, podczas której pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy.

- Przekroczenie sześciotygodniowego okresu nieobecności z powodu tej samej choroby, po którym pracodawca przestaje wypłacać wynagrodzenie, zgodnie z § 3 ustawy o ciągłości wynagrodzeń.

- Choroba występująca w ciągu pierwszych czterech tygodni nowej pracy, w sytuacji gdy pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, a wsparcie finansowe zapewnia ubezpieczyciel.

- Przekroczenie sześciotygodniowego okresu choroby, będąc jednocześnie beneficjentem Alg-I, gdzie pierwsze sześć tygodni pokrywa Jobcenter, a dalsze wsparcie zapewnia Krankenkasse. 


Nie tylko chory pracownik ma prawo do Krankengeld

Od 1 listopada 2022 roku niemiecki system zasiłków chorobowych został rozszerzony, obejmując także sytuacje, gdy pracownicy muszą opiekować się bliskimi podczas ich pobytu w szpitalu z przyczyn medycznych. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że obecność osoby towarzyszącej jest wymagana już w momencie przyjęcia do szpitala. 

Osoba towarzysząca, aby móc skorzystać z przysługującego jej prawa w Niemczech do otrzymania pieniędzy z Krankengeld, musi uzyskać oficjalne potwierdzenie z placówki medycznej. Dokument ten ma potwierdzać, że jej obecność przy pacjencie była niezbędna z medycznego punktu widzenia. Następnie, ten dokument należy przedstawić zarówno pracodawcy, jak i Krankenkasse. 


Ile wynosi Krankengeld?

Zgodnie z przepisami prawa, wysokość zasiłku chorobowego (Krankengeld) jest ściśle określona i stanowi 70% wynagrodzenia brutto pracownika, jednak nie może przekroczyć 90% jego wynagrodzenia netto, zgodnie z § 47 Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych (SGB V). Ostateczna kwota zasiłku jest obliczana po odjęciu od niej składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, co dodatkowo wpływa na wysokość netto otrzymywanego wsparcia. 

Pracownik z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 3000 euro i netto 2057 euro (przy założeniu, że znajduje się w I klasie podatkowej i nie ma dzieci) może oczekiwać, że jego zasiłek chorobowy brutto wyniesie 1851 euro. Kwota ta wynika dwóch wartości: 70% wynagrodzenia brutto (2100 euro) lub 90% wynagrodzenia netto (1851 euro). Od tej kwoty odliczane są składki na ubezpieczenie emerytalne (9,3%, czyli 172 euro), ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (1,3%, czyli 24 euro), ubezpieczenie opieki pielęgniarskiej (1,7%, czyli 31 euro) oraz dodatkowa dopłata dla osób bezdzietnych (0,6%, czyli 11 euro), co daje miesięczny zasiłek chorobowy (Krankengeld) netto w wysokości 1613 euro. Oznacza to, że dzienny zasiłek chorobowy netto wynosi 54 euro, co pokazuje różnicę 444 euro w dochodzie netto w porównaniu do regularnego wynagrodzenia netto.


Czas, przez jaki można pobierać Krankengeld

Prawo do otrzymania zasiłku chorobowego w Niemczech (Krankengeld), występuje przez maksymalnie 78 tygodni w ciągu trzech lat na jedno schorzenie, zgodnie z § 48 SGB V. Nie jest wymagane nieprzerwane posiadanie zwolnienia lekarskiego, gdyż okresy niezdolności są kumulowane. 

Po wstępnym sześciotygodniowym okresie, w którym wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, Krankengeld jest przyznawany natychmiast przy dalszych zwolnieniach dotyczących tego samego schorzenia lub choroby. Zasada ta dotyczy zarówno osób zatrudnionych, jak i samozatrudnionych. 

Jeśli po okresie 78 tygodni rozpocznie się nowy trzyletni cykl i powróci ta sama choroba, prawo do Krankengeld jest odnawiane pod warunkiem ciągłego podlegania ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i braku zwolnienia lekarskiego z tego samego powodu przez ostatnie sześć miesięcy.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: finanztip.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Mikos

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie