Zasiłek dla bezrobotnej kobiety w ciąży. Jakie przysługują prawa w Niemczech?

· Autor:
Zasiłek dla bezrobotnej kobiety w ciąży. Jakie przysługują prawa w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Utrata pracy nie jest przyjemnym doświadczeniem, a znacznie większym problemem może być sytuacja, gdy zbiegnie się to z zajściem przez kobietę w ciążę. Poniżej wyjaśniamy, do jakich świadczeń ciężarne mają prawo, gdy są bezrobotne i spodziewają się dziecka.

Okres ciąży jest dokładnie uregulowany w przepisach dotyczących warunków pracy w Niemczech. W zależności od konkretnej sytuacji życiowej, charakteru zatrudnienia czy statusu ubezpieczeniowego, ciężarne mogą liczyć na różnego rodzaju formy wsparcia.

Zasiłek dla bezrobotnych I i kobieta w ciąży

W przypadku zajścia w ciążę podczas okresu bezrobocia, natychmiast należy poinformować agencję pracy o spodziewanym dziecku. Czy w takiej sytuacji można oczekiwać na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych I? Tak - świadczenie to wypłacane jest tak długo, jak tylko kobieta jest w stanie pracować. W związku z tym musi w tym czasie szukać pracy, aż do momentu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego.

Zakaz zatrudnienia w czasie ciąży

Istnieją sytuacje, w których ginekolog nie zgodzi się na to, aby kobieta w ciąży poszła do pracy. Lekarz może wydać dwa zalecenia - całkowity zakaz zatrudnienia lub częściowy zakaz zatrudnienia.

W przypadku nałożenia całkowitego zakazu pracy, aby chronić zdrowie swoje i oczekiwanego dziecka, kobieta nie może już pracować. Jeśli jest w ciąży i jest zarejestrowana jako bezrobotna, to takie zaświadczenie ma daleko idące konsekwencje. Wówczas ciężarna nie jest już dostępna na rynku pracy i nie może zostać na nim umieszczona. W takiej sytuacji nie przysługuje również zasiłek dla bezrobotnych I. Zakaz zatrudnienia obowiązuje tak długo, jak długo trwa stosunek pracy, na który został wydany. W przypadku zakończenia stosunku pracy ginekolog musi ponownie podjąć temat zakazu zatrudnienia.

Co więcej, ogólny zakaz zatrudnienia nie oznacza niezdolności do pracy, dlatego kasa chorych nie wypłaci ciężarnej zasiłku chorobowego. Jeśli więc kobieta nie posiada ubezpieczenia rodzinnego, musi w takiej sytuacji wykupić dobrowolnie ustawowe lub prywatne ubezpieczenie, co jest dosyć kosztowną opcją. Urząd pracy wypłaca środki tylko wtedy, gdy te wpłaty składek powodują potrzebę wsparcia. To, czy danej kobiecie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych II (Hartz IV), zależy od jej osobistej sytuacji życiowej.

W przypadku znalezienia się w takiej sytuacji, kobieta powinna zapytać lekarza o następujące kwestie:

  • czy praca może spowodować pojawienie się choroby związanej z ciążą, tzn. możliwe jest późniejsze zwolnienie lekarskie,
  • czy być może wystarczy wystawienie częściowego zakazu zatrudnienia.

Druga opcja to właśnie częściowy zakaz zatrudnienia. W specjalnym zaświadczeniu powinny się znaleźć informacje na temat tego, jakie zadania i ile godzin dziennie ciężarna może pracować. W takiej sytuacji nadal przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych I, ale tylko proporcjonalnie w wysokości przepracowanych godzin. Jej status ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych zostaje przy tym zachowany.

Dodatkowe środki z urzędu pracy

Niezależnie od tego, czy kobieta otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV, ciężarna otrzyma ryczałt na pierwsze wyposażenie dziecka. Warunkiem jednak jest to, aby nie posiadała wystarczających dochodów lub majątku na pokrycie tej potrzeby. Co więcej, pobierające zasiłek dla bezrobotnych II od 13. tygodnia ciąży mogą liczyć na dodatkowy wymóg w wysokości 17% stawki podstawowej. Najlepiej porozmawiać o tym z urzędnikiem w urzędzie pracy. 

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnych

W niemieckim ustawodawstwie wyraźnie uregulowane są kwestie dotyczące otrzymywania zasiłków z tytułu urlopu macierzyńskiego. Jeśli ciężarna ma ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, kasa chorych wypłaca po 13 euro dziennie oraz, w zależności od wynagrodzenia, składkę pracodawcy na zasiłek macierzyński. Jeśli jednak kobieta nie ma pracy lub niedawno ją straciła, sytuacja się komplikuje. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe przypadki.

  • Kobiety, których stosunek pracy został zgodnie z prawem rozwiązany przez pracodawcę w okresie ciąży lub okresu ochronnego: kobiety posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne utrzymają zasiłek macierzyński w wysokości do 13 euro dziennie plus dopłatę pracodawcy z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie mają ubezpieczenia, Federalny Urząd Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek w wysokości 210 euro.
  • Kobiety, których zatrudnienie na czas określony zakończyło się w okresie ochronnym: posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne otrzymują zasiłek macierzyński w wysokości zasiłku chorobowego z zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli chodzi o ciężarne bez ubezpieczenia, Federalny Urząd Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek w wysokości 210 euro.
  • Kobiety, których zatrudnienie kończy się bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu ochronnego przed urodzeniem dziecka, jeżeli w ostatnim dniu zatrudnienia były członkiem zakładu ubezpieczeń zdrowotnych: wypłacany jest zasiłek macierzyński równy zasiłkowi chorobowemu z kasy chorych.
  • Kobiety, których zatrudnienie kończy się w okresie ciąży, ale przed rozpoczęciem okresu ochronnego przed porodem: świadczenia macierzyńskie są takie same jak w przypadku kobiet niezatrudnionych.
  • Kobiety, których pracodawca bankrutuje w okresie ciąży lub okresów ochronnych: świadczenia macierzyńskie w przypadku niewypłacalności jak po prawomocnym zwolnieniu.
  • Kobieta jest członkiem ustawowego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych z prawem do zasiłku chorobowego (odbiorcy ALG I): zasiłek macierzyński wypłaca zakład ubezpieczeń zdrowotnych w wysokości poprzedniego zasiłku dla bezrobotnych I.
  • Kobieta jest członkiem ustawowego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych bez prawa do zasiłku chorobowego (odbiorcy zasiłku dla bezrobotnych II): zasiłek dla bezrobotnych II będzie nadal wypłacany w ustawowych okresach ochrony macierzyństwa, z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb od 13. tygodnia ciąży.

Źródło: elterngeld.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: boggy22

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie