Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, czyli co warto wiedzieć o Arbeitslosengeld

· Autor:
Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, czyli co warto wiedzieć o Arbeitslosengeld
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Znajdując się w trudnej sytuacji finansowej po utracie pracy, wiele osób może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych znany powszechnie jako Ar­beits­lo­sen­geld. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze z tego świadczenia w Niemczech? Przez jaki czas jest wypłacany i gdzie za darmo można sprawdzić wysokość tego zasiłku?

Wiele osób zakłada, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje automatycznie, jeśli składki były opłacane przez minimum 360 dni w ciągu jednego roku. Okazuje się, że nie jest to do końca prawdą - wypłata Ar­beits­lo­sen­geld kończy się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym osiągnięty zostaje wiek 65 lat. Dodatkowo, aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić kilka warunków tj. brak zatrudnienia, zakończenie okresu kwalifikacyjnego, osobiste zarejestrowanie się jako bezrobotny. To jednak nie wszystko, o czym trzeba pamiętać, chcąc uzyskać pieniądze z Ar­beits­lo­sen­geld.


Konieczność osobistej rejestracji na bezrobociu 

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech następuje jedynie wtedy, gdy fakt bycia bezrobotnym został zgłoszony osobiście w odpowiednim urzędzie pracy najpóźniej w pierwszym dniu pozostawania bez pracy. Konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania w Niemczech. 

Rejestracja na bezrobociu w Niemczech to nie to samo, co wcześniejsze zawiadomienie wysłane do urzędu pracy, jednoznacznie informujące niemieckiego urzędnika o zakończeniu stosunku pracy. Urzędy pracy przyjmują zgłoszenia o bezrobociu najwcześniej na trzy miesiące przed całkowitym wygaśnięciem stosunku pracy. 

Pieniądze w ramach Arbeitslosengeld, przyznawane są od dnia, w którym osobiście poinformowano Agentur für Arbeit o bezrobociu. 


Aktywne poszukiwanie pracy 

Następnym wymogiem, koniecznym do spełnienia przy przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech (Ar­beits­lo­sen­geld), jest posiadanie zaświadczenia o byciu bezrobotnym(ą). Zgodnie z niemieckim prawem, osobą bezrobotną jest ta osoba, która nie jest aktualnie nigdzie zatrudniona, ale aktywnie poszukuje pracy, którą będzie mogła wykonywać przynajmniej przez 15 godzin tygodniowo. Dla urzędu pracy oznacza to, że taka osoba podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby zakończyć stan pozostawania na bezrobociu.

Innym warunkiem, który trzeba spełnić, jest tak zwany wysiłek osobisty. Urzędy pracy oczekują, że w trakcie okresu bezrobocia osoba bezrobotna podejmuje własne starania w celu znalezienia zatrudnienia i dostarczy wszystkie dowody na potwierdzenie tych działań. 


Okres opłacania składek

Koniecznym warunkiem, który trzeba spełnić w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest fakt nieprzerwanie opłacanych składek na ustawowe ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy, poprzedzający moment przejścia na bezrobocie. 


Obliczanie wysokości zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech - Ar­beits­lo­sen­geld

Podstawą do obliczenia wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych w Niemczech (Ar­beits­lo­sen­geld), jest zazwyczaj wynagrodzenie brutto z ostatnich dwunastu miesięcy. Uwzględniana jest ta część wypłaty, która podlegała składkom na ubezpieczenie. Wynagrodzenie brutto za ostatnie dwanaście miesięcy dzieli się przez 365, aby obliczyć dzienne wynagrodzenie brutto. Następnie, dochód netto oblicza się, odejmując podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne oraz dodatek solidarnościowy.

Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest wyliczany indywidualnie. W tym celu można skorzystać z bezpłatnego kalkulatora zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, dostępnego na stronie arbeitsagentur.


Czas trwania wypłacania zasiłku Ar­beits­lo­sen­geld

Czas, przez jaki wypłacane są pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, zależy od okresu opłacania składek na ustawowe ubezpieczenie, w ciągu ostatnich 5 lat przed utratą pracy oraz od wieku wnioskodawcy. 

Ar­beits­lo­sen­geld jest wypłacany przez następujący okres czasu: 

  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 12 miesięcy: 6 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 16 miesięcy: 8 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 20 miesięcy: 10 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 24 miesiące: 12 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 30 miesięcy i ukończenie 50. roku życia: 15 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 36 miesięcy i ukończenie 55. roku życia: 18 miesięcy zasiłku
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie przez co najmniej 48 miesięcy i ukończenie 58. roku życia: 24 miesiące zasiłku

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos, autor: leszekglasner

Źródło: finanztip.debetanet.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie