Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech – Wohngeld 2014

· Autor:
Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech – Wohngeld 2014
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jeżeli koszty opłat czynszowych za mieszkanie są wyższe niż miesięczny budżet w gospodarstwie domowym, można zwrócić się o pomoc do odpowiedniej instytucji rządowej w Niemczech.

Wohngeld czyli świadczenie socjalne, dotyczy osób wynajmujących mieszkania lub zamieszkujących mieszkania własnościowe. Prawo do niego ma zarówno rodzina jak i osoba samotna. Zależy ono od trzech głównych czynników:

  • liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym,
  • łącznej sumy dochodów w gospodarstwie domowym,
  • wysokości czynszu

Zasiłek mieszkaniowy dla najemców i właścicieli mieszkań i domów

W Niemczech, wyróżnia się dwa rodzaje wniosków, które dotyczą zasiłku mieszkaniowego:

1. Mitzuschuss m.in.: dla osób, które wynajmują mieszkanie, pokój, właściciel domów w którym znajduje się więcej niż dwa mieszkania bądź też mieszkańców domów starości, seniora.

2. Lastenzuschuss m.in.: dla osób, które są właścicielami domów i mieszkań. Prawo do dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od posiadania narodowości niemieckiej. Oznacza to, że nawet obcokrajowcy (nach § 2 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz) którzy przebywają na terenie Niemiec mogą ubiegać się o Mietzsuchuss oraz Lastenzuschuss.

Niemniej jednak z prawa do otrzymywania Wohngeld wykluczenone są m.in. osoby, które posiadają takie zapomogi jak:

  • zasiłek dla bezrobotnych,socjalny - Arbeitslosengeldes II, Harz IV i Sozialgeld (Sozialgesetzbuch II),
  • zapomogę „przejściową”- Übergangsgeld w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II (Sozialgesetzbuch VI),
  • zasiłek w ramach Grundsicherung im Alter oraz niepełnosprawności(Sozialgesetzbuch XII),
  • zasiłek Lebensunterhalt (Sozialgesetzbuch XII),

oraz:

  • osoby uczące się zawodu- Auszubildende,
  • osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową

Zasiłek mieszkaniowy może otrzymać osoba, która złoży odpowiedni wniosek oraz spełni wymienione wyżej warunki. Formularze zgłoszeniowe dotyczące Wohngeld można uzyskać we wszystkich ośrodkach administracji gminnej, miejskiej lub dzielnicowej. Istotna jest data złożenia wniosku, ponieważ zasiłek mieszkaniowy przyznawany jest z reguły od pierwszego dnia miesiąca. Oznacza to, że jeśli formularz wpłynie w połowie miesiąca do Wohngeldbehörde to zasiłek otrzymany będzie dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Wohngeld przyznawany jest najczęściej na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu należy na nowo złożyć wniosek, najlepiej na 2 miesiące przed zakończeniem poprzedniego, tak by nie doszło do przerwy w jego wypłacie. Istnieje rówież możliwość, skrócenia lub przedłużenia świadczenia.

Źródło: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung- Wohngeld 2014.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie