Zasiłek pielęgnacyjny w Niemczech – jakie zmiany czekają nas od 2017 roku?

· Autor:
Zasiłek pielęgnacyjny w Niemczech – jakie zmiany czekają nas od 2017 roku?

Od stycznia 2017 roku dotychczasowe 3 poziomy opieki przekształcą się w 5 poziomów opieki. Zwiększą się też kwoty wypłacanego świadczenia na poszczególne progi. Kto na tym skorzysta?

Powody przyznania zasiłku pielęgnacyjnego mogą być różnorakie. Czy to osoba w wyniku wypadku wymaga nagłej opieki, czy ktoś cierpi na przewlekłe choroby, czy też opieki wymaga się z powodu postępujących objawów starzenia. Przyczyny mogą leżeć po stronie upośledzeń umysłowych, fizycznych i poznawczych. Jeśli osoba wskutek problemów zdrowotnych nie może normalnie funkcjonować przez co najmniej 6 miesięcy, otrzyma zasiłek Pflegegeld.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Warunkiem wstępnym otrzymania Pflegegeld jest zapewnienie opieki domowej przez członków rodziny lub innych opiekunów, a także odprowadzanie składek przez 5 lat. Od stycznia 2016 roku wysokość składki na ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung) wynosi 2,35%. Rozkłada się ona po połowie na pracodawcę i pracownika. W przypadku osób bezdzietnych powyżej 23 roku życia składka wynosi 1,425%.

Świadczenie otrzyma osoba, która: a) ma przydzieloną grupę pielęgnacyjną, b) wymaga opieki i jest ubezpieczona w Niemczech, c) prowadzi własne gospodarstwo domowe lub mieszka u osoby, która sprawuje nad nią opiekę, przy czym nie może to być dom opieki lub dom spokojnej starości, d) nie pobiera świadczeń o charakterze odszkodowawczym.

Jak wygląda procedura wnioskowania o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek otrzyma się, gdy złoży się odpowiedni wniosek. Musi tego dokonać osoba wymagająca opieki. Jeśli nie jest w stanie wypełnić i złożyć wniosku samodzielnie, może to za nią zrobić np. opiekun. Proces ubiegania się o zasiłek nie jest skomplikowany. W momencie składania wniosku nie trzeba przedkładać całej dokumentacji medycznej. Gdy będą potrzebne dodatkowe dokumenty lub informacje, instytucja sama zgłosi się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie. Osoby zamieszkujące inny kraj niż Niemcy również mogą starać się o to świadczenie, jednak jego wysokość niekoniecznie będzie taka sama. Co ważne, zasiłku pielęgnacyjnego nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż według przepisów podatkowych nie jest on dochodem.

Jaka jest wysokość Pflegegeld?

Pflegegeld wypłaca się w zależności od stopnia wymaganej opieki. I tak obecnie 244 euro przypadają na I stopień opieki (dla osób z demencją jest to 316 euro), 458 euro na II stopień opieki (dla osób z demencją jest to 545 euro), 728 euro na III stopień opieki. Od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywać inne stopnie opieki i wówczas za 2 stopień przypadnie 316 euro miesięcznie, za 3 stopień 545 euro, za 4 stopień 728 euro, za 5 stopień 901 euro miesięcznie. Na 1 stopień opieki przewiduje się zwrot do 125 euro poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie pielęgnacyjne Pflegeversicherung pokrywa także koszty opieki zastępczej. Wymiana opiekuna może trwać do 6 tygodni w roku kalendarzowym, a wysokość świadczenia może wynieść maksymalnie 1612 euro w przypadku wszystkich progów opieki. Ponadto istnieje możliwość pokrycia kosztów krótkoterminowego pobytu w obiektach szpitalnych/placówkach opieki. Maksymalnie może to być 8 tygodni w roku kalendarzowym, a wysokość świadczenia może wynieść 1612 euro (ta kwota obejmuje wszystkie stopnie opieki).

W przypadku czasowego pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej na dzień dzisiejszy miesięczne świadczenie wynosi: 468 euro na I stopień opieki, 689 euro na I stopień opieki dla osób z demencją, 1144 euro na II stopień opieki, 1298 euro na II stopień opieki dla osób z demencją, 1612 na III stopień opieki (również dla osób z demencją). Z kolei gdy osoba na stałe przebywa w domu opieki, to świadczenie rozkłada się następuąco (kwoty miesięczne): 1064 euro na I poziom, 1330 euro na II poziom, 1612 euro na trzeci poziom, 1995 euro na wyjątkowo trudne przypadki.

Z zasiłku pielęgnacyjnego można też pokryć koszty przystosowania mieszkania dla osoby wymagającej opieki. Na ten cel można uzyskać maksymalnie 4 tys. euro w przypadku każdego stopnia opieki albo 16 tys. euro w przypadku kilku osób wymagających opieki (w jednym gospodarstwie domowym, wszystkie poziomy opieki).

Co oznaczają poszczególne poziomy opieki?

Wysokość zasiłku zależy od stopnia ograniczenia samodzielności osoby wymagającej opieki. 3 stopnie grupy opiekuńczej (Pflegestufe) określają, na ile ktoś jest zależny od osób trzecich i na ile jest możliwe pozostanie w jego własnym domu. Na jakiej podstawie przyznaje się poszczególne stopnie opieki? O tym decyduje Gutachter (rzeczoznawca), który przeprowadza wywiad środowiskowy w domu wnioskodawcy, po czym przydziela bądź nie odpowiednią grupę opiekuńczą.

Pflegestufe I – czyli erheblich Pflegebedurfige, tj. stan wyraźnie wymagający opieki. Przydziela się go seniorom, którzy wymagają codziennej pomocy osób trzecich w takich dziedzinach, jak higiena osobista, poruszanie się i odżywianie. Tej pomocy muszą potrzebować przynajmniej raz dziennie i przynajmniej przez 90 minut.

Pflegestufe II – czyli Schwerpflegebedurftige, tj. stan poważnie wymagający opieki. Przydziela się go seniorom, którzy wymagają codziennej pomocy osób trzecich przy higienie osobistej, poruszaniu się i odżywianiu przynajmniej 3 razy dziennie przez 3 godziny.

Pflegestufe III – czyli Schwerstpflegebedurftige, tj. stan bardzo poważnie wymagający opieki. Przydziela się go wtedy, gdy pomoc przy higienie osobistej, poruszaniu się i odżywianiu konieczna jest wielokrotnie, co najmniej przez 5 godzin, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ewa Kuchta

Źródło: bmg.bund.de, job-profi.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/s%C5%82u%C5%BCby-cywilnej-opieki-demencja-63616/, autor: geralt

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie