Zawarcie umowy najmu pomieszczeń mieszkalnych

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Lokator i właściciel mogą zawrzeć umowę jedynie w ramach obowiązujących przepisów. Reguluje to Kodeks Cywilny w paragrafach od 535 do 577a.

Lokator i właściciel mogą zawrzeć umowę jedynie w ramach obowiązujących przepisów. Reguluje to Kodeks Cywilny w paragrafach od 535 do 577a. Przed podpisaniem umowy wynajmu, przyjęte jest wspólne oglądnięcie mieszkania.

Wyposażenie i stan mieszkania powinny zostać ujęte w opisie mieszkania bądź w protokole przekazania, podpisane przez strony i dołączone do umowy najmu. Stosuje się to aby uniknąć nieporozumień w przypadku roszczeń dotyczących napraw. W czasie oględzin mieszkania strony powinny wyjaśnić wszystkie pytania, które będą ujęte w umowie. Dotyczyć to powinno na przykład terminu wprowadzenia się, kosztów dodatkowych, okresu grzewczego i temperatur, napraw bieżących, możliwości trzymania zwierząt, odśnieżania, placu zabaw, możliwości umieszczenia anteny czy używalności pralni i suszarni.

Umowa może zostać zawarta ustnie bądź pisemnie. Umowa ustna nie jest umową gwarantowaną. Umowa czasowa zawierana na okres powyżej jednego roku musi zostać sporządzona w formie pisemnej, jednakowej dla stron i przez strony podpisana. Jeśli nie zostanie zachowana forma pisemna, umowa jest zawierana na czas nieokreślony.Małżeństwa i partnerzy życiowi podpisują najczęściej oboje umowę, ponieważ obydwoje są najemcami mieszkania i mogą tylko wspólnie wymówić umowę. Oboje ponoszą odpowiedzialność za realizacje zobowiązań zawartych w umowie.W przypadku żądania przez właściciela wpłacenia kaucji, konieczne jest ujęcie tego w umowie najmu. Wysokość, oprocentowanie, lokatę reguluje prawo (§ 551 Kodeksu cywilnego). Nie może ona przekroczyć trzykrotnej wysokości czynszu bez kosztów dodatkowych.

Jeśli zabezpieczenia jest w formie pieniężnej, lokator ma możliwość zapłacenia w trzech ratach. Pierwsza rata jest w tym wypadku płatna przy rozpoczęciu wynajmu. Pieniądze musza być ulokowane na specjalnym koncie, w żaden sposób nie związanym z majątkiem właściciela. Procenty i dochody są doliczane do kwoty początkowej kaucji i stanowią własność lokatora. Od tych reguł nie może być niekorzystnych dla lokatora odstępstw. Zwrotna wypłata kaucji może nastąpić po określonym czasie zakończenia umowy najmu.Możliwość podnajęcia nie musi być ujęta w umowie najmu. Jeśli jednak lokator chce mieszkanie w całości bądź tylko w części podnająć, potrzebuje pozwolenia właściciela (§ 540 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). Lokator może rościć prawo do aprobaty jeśli po zakończeniu umowy najmu powstaje uzasadniony interes dla podnajęcia (§ 553 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). Właściciel może odmówić tylko w przypadku, gdy istnieje uzasadniona obawa co do osoby podnajmującego, mieszkanie będzie zbyt zaludnione lub podnajęcie jest z jakiegoś innego względu nie do zaakceptowania (§ 553 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Członkowie rodziny mogą być przyjmowani bez porozumienia. Ale również w tym wypadku nie można przeludniać mieszkań.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie