Zeznanie podatkowe (Steuererklärung) za 2023 rok - terminy, zmiany i sposób składania

· Autor:
Zeznanie podatkowe (Steuererklärung) za 2023 rok - terminy, zmiany i sposób składania
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Składanie zeznania podatkowego za 2023 rok związane jest z ze zmianami dotyczącymi ulg, termin oraz rozliczania pracy zdalnej. Co warto wiedzieć przed złożeniem dokumentu do urzędu skarbowego, aby mieć 100% pewność, że zeznanie zostało prawidłowo wypełnione?

Nadchodzi ostateczny termin na rozliczenie się z fiskusem za rok obrotowy 2023, który przynosi także szereg ulg podatkowych. Niektóre z nich naliczane są automatycznie, inne wymagają uzupełnienia. Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas wypełniania zeznania w tym roku? 


Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego w Niemczech za 2023 rok

W porównaniu z ubiegłym rokiem termin złożenia zeznania podatkowego w Niemczech został przesunięty. Deklaracje za rok 2023 należy złożyć najpóźniej do poniedziałku, 2 września 2024 roku. Warto zaznaczyć, że 31 sierpnia wypada w weekend, więc termin został przedłużony.

Dla osób, które korzystają z pomocy doradcy podatkowego lub stowarzyszeń oferujących wsparcie podatkowe, przewidziano więcej czasu na złożenie deklaracji. W takim przypadku ostateczna data to 2 czerwca 2025 roku. Tylko w szczególnych okolicznościach urząd może zażądać wcześniejszego złożenia dokumentów.

Podatnicy mają również możliwość złożenia zeznania podatkowego po terminie w ramach dobrowolnego rozliczenia. Takie zeznanie za 2023 rok można złożyć aż do 31 grudnia 2027 roku. Ponadto, do końca roku 2024 istnieje opcja złożenia zeznania za 2020 rok. 

Za spóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej grozi kara finansowa. Finanzamt może nałożyć opłatę za zwłokę, która wynosi 0,25% od kwoty należnego podatku dochodowego, nie mniej jednak niż 25 euro za każdy miesiąc zwłoki lub jego część.


Przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Możliwość przesunięcia terminu składania zeznań podatkowych w Niemczech jest dostępna, ale tylko w okolicznościach, które są wyjątkowe i niezależne od podatnika. Aby ubiegać się o późniejszy termin rozliczenia, należy zwrócić się z nieoficjalnym wnioskiem do odpowiedniego Finanzamtu dla miejsca zamieszkania. 

Poradnie konsumenckie podkreślają, że powody uwzględniane przez niemieckie urzędy skarbowe, których wynikiem może być złożenie zeznania podatkowego późniejszym terminie, to choroba, długotrwały pobyt poza granicami kraju czy opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Decyzja urzędu, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, jest przekazywana na piśmie, wraz z informacją o nowym, wyznaczonym terminie. Istnieje również możliwość, że urząd zażąda złożenia zeznania w ustalonym terminie, nawet jeśli podatnik nie dysponuje wszystkimi dokumentami, z zastrzeżeniem możliwości późniejszej korekty po dostarczeniu brakujących informacji.


Kto musi składać zeznanie podatkowe w Niemczech? 

Deklarację podatkową w Niemczech za 2023 rok muszą złożyć określone grupy osób, w tym:

- Małżeństwa i związki partnerskie rozliczające się według klas podatkowych 3/5 lub 4 z zastosowaniem współczynnika,

- Pracownicy należący do klasy podatkowej 6,

- Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osiągające przychody z pracy na własny rachunek lub z niezależnych form działalności,

- Osoby otrzymujące zasiłki zastępujące wynagrodzenie (np. ALG I, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Krankengeld) lub dodatkowe dochody niepodlegające opodatkowaniu, przekraczające 410 euro,

- Emeryci, których dochód przewyższa dopuszczalną kwotę wolną od podatku, wynoszącą 10 908 euro.

Rozważenie dobrowolnego złożenia zeznania podatkowego może przynieść dodatkową korzyść w postaci zwrotu nadpłaconego podatku. Statystyki Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że średni zwrot wynosi około 1100 euro.


Jak złożyć deklarację podatkową w Niemczech? 

Składanie deklaracji podatkowej w Niemczech obecnie przechodzi rewolucję cyfrową, choć pracownicy oraz emeryci, którzy nie generują dochodów z działalności na własny rachunek, wciąż mają opcję przesyłania dokumentów tradycyjną pocztą. Jednakże, urzędy skarbowe coraz częściej preferują i promują rozwiązania elektroniczne. Właśnie dlatego zaleca się korzystanie z oficjalnej, bezpłatnej platformy online urzędu skarbowego znanej jako Elster, do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych.

Każdy, kto ma wątpliwości co do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego, nawet z pomocą oprogramowania, zawsze może zwrócić się o wsparcie do stowarzyszenia pomocy podatkowej lub skonsultować się z doradcą podatkowym. Warto pamiętać, że wydatki poniesione na doradztwo podatkowe mogą zostać odliczone od podatku w następnym roku podatkowym.


Zmiany w zeznaniach podatkowych za 2023 rok

Rok podatkowy 2023 przynosi szereg nowości, zatwierdzonych przez rząd federalny. Pierwszą z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku - dochód do 10 908 euro jest zwolniony z opodatkowania.

Znacząca zmiana dotknęła również Kinderfreibetrag, który wzrósł o 360 euro, osiągając poziom 9312 euro rocznie. Ulga dla samotnych rodziców została zwiększona o 252 euro i wynosi 4260 euro rocznie.

Dodatek szkoleniowy (Ausbildungsfreibetrag) dla rodziców wspierających dorosłe dzieci, które mieszkają w innym miejscu, wzrósł z 924 do 1200 euro rocznie.

Co więcej, wydatki na świadczenia emerytalne można od teraz w pełni odliczyć jako specjalne wydatki. Stawka dla kapitału uzyskanego z oszczędności została podniesiona do 1000 euro dla osób samotnych i 2000 euro dla par. Dochody kapitałowe do tej kwoty są zwolnione z podatku. Aby uniknąć opodatkowania u źródła, konieczne jest złożenie w banku stosownego wniosku o zwolnienie z podatku. 
 

Nowości dla osób pracujących zdalnie 

Dla osób pracujących zdalnie, rok podatkowy 2023 przynosi znaczące ulepszenia w zakresie odliczeń podatkowych. Ryczałt za pracę z domu został nie tylko podniesiony, ale i rozszerzony. Teraz, zamiast poprzednich 5 euro za każdy dzień pracy w domu przez maksymalnie 120 dni, możliwe jest odliczenie 6 euro za dzień, aż do 210 dni. Oznacza to, że maksymalna możliwa kwota do odliczenia wzrosła z 600 euro do 1260 euro.

Osoby, które dysponują w domu wydzielonym miejscem do pracy, mają możliwość odliczenia pełnych, rzeczywistych kosztów związanych z tym miejscem. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że domowe biuro stanowi główne miejsce wykonywanej pracy lub działalności biznesowej, gdzie pracownik spędza więcej niż połowę swojego czasu pracy. Osoby, które nie mogą lub nie chcą dokumentować rzeczywistych kosztów, mają prawo do odliczenia zryczałtowanej kwoty w wysokości 1260 euro za korzystanie z domowego biura.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: stern.de 
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: lordn7

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie