Zmiany dla pracowników w 2008 roku

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kombi-Lohn, Post-Mindestlohn i inne zmiany w prawie pracy, świadczeniach ALG I dla starszych bezrobotnych i ubezpieczeniach społecznych w 2008 roku.

Arbeitslosengeld I od 1 stycznia będzie wypłacany starszym bezrobotnym przez dłuższy okres czasu. Co prawda nie jest to postanowienie rządu zatwierdzone przez Bundestag, ma jednak obowiązywać wstecznie. W jego ramach zatrudnieni, którzy mają więcej niż 50 lat będą otrzymywać w przyszłości ALGI przez 15 miesięcy, starsi niż 55 lat – 18 miesięcy i mający powyżej 58 lat – 24 miesiące.

Kombi-Lohn – nowy dodatek do wynagrodzenia ma ułatwić komunom zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych do prac z ubezpieczeniem socjalnym. W zależności od wieku, miesięcznie będzie to wynosić do 800 euro. Mają to być prace społecznie użyteczne, płacone według taryfy lub zwyczajowego dla danego miejsca wynagrodzenia.
Post-Mindestlohn obowiązywać będzie w branży pocztowej od 1 stycznia w wysokości 8 do 9,80 euro w placówkach, które zajmują się przekazywaniem listów.

Granica dochodu do obowiązkowego państwowego ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego wynosi 4012,50 euro. Do zmiany na prywatne ubezpieczenie zdrowotne upoważnia dochód powyżej granicy obowiązkowego ubezpieczenia w przeciągu trzech następujących po sobie latach.Wysokość składek na ubezpieczenie od bezrobocia spada od 1 stycznia 2008 roku z 4,2 do 3,3 procent. Natomiast od 1 lipca 2008 roku ma wzrosnąć składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne z 1,7 do 1,95 procent. Osoby bezdzietne podobnie jak do tej pory będą płacić dodatek w wysokości 0,25 punktu procentowego.W poszukiwaniu miejsca pracy osoby poszukujące mogą korzystać dalej z prywatnych pośredników. Do tego odpowiednie bony otrzymają dopiero po dwóch miesiącach bezrobocia (do tej pory sześć tygodni). Bon ma wartość 2000 euro. Do 500 euro więcej mogą otrzymać pośrednicy, jeśli znajdą, na co najmniej pół roku zatrudnienie dla osób nieuleczalnie chorych i długotrwale bezrobotnych.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie