Co jest dla banku zabezpieczeniem mojego kredytu?

· 394 odsłon · 1 odpowiedź · Autor:
Dodaj odpowiedź
Odpowiedzi
odpowiedz
ZgłośOdpowiedz

Zabezpieczeniem mojego kredytu dla banku jest: cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Tzw. polisa ubezpieczeniowa Risikolebensversicherung, polisę tą zakładamy dla naszych klientów bezpłatnie wraz z rabatem. Cesja praw na rzecz banku z ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości ( domu, mieszkania, działki ).

0-
Informacje o publikacji
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie