Czy pracując na gewerbie opłaca mi się ubezpieczyć w państwowej kasie chorych?

· 560 odsłon · 2 odpowiedzi · Autor:
Dodaj odpowiedź
Odpowiedzi
odpowiedz
ZgłośOdpowiedz

Wysokość składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne wynosi 1,95% (dls osób z dziećmi) i 2,2% (dla osób bezdzietnych). Podobnie jak w przypadku pracowników najemnych, składką objęte są maksymalnie dochody do 3.712,50 euro miesięcznie. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku chorobowego wynosi 285,52 euro miesięcznie. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób z dziećmi wynosi 37,37 euro miesięcznie, a dla osób bezdzietnych 42,16 euro miesięcznie. Podstawą do obliczenia minimalnej składki jest kwota 1910,25 euro. W przypadku osób, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą i otrzymują wsparcie z niemieckiego Urzędu Pracy lub osób, których dochody nie przekraczają 1277,50 euro miesięcznie, składka na ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku chorobowego wynosi 195,35 euro miesięcznie. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób z dziećmi wynosi 24,91 euro miesięcznie, a dla osób bezdzietnych 28,11 euro miesięcznie. Aby płacić składkę w tej wysokości, należy złożyć wniosek do kasy chorych, w którym potwierdzona będzie sytuacja finansowa pozwalająca na zakwalifikowanie jako tzw. „Härtefall“ („ciężki przypadek“).

0-
ZgłośOdpowiedz

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec mają wybór pomiędzy ubezpieczeniem w sektorze publicznym tzn. w jednej z ustawowych kas chorych a ubezpieczeniem w prywatnej kasie chorych. Należy pamiętać, że wybór prywatnej kasy chorych niesie za sobą istotne konsekwencje: powrót do publicznego ubezpieczenia w wielu przypadkach nie jest już możliwy. Ponadto, zakres świadczeń, do których uprawniony jest ubezpieczony w ustawowej kasie chorych określony jest ustawami, zakres świadczeń przysługujących od prywatnej kasy regulowany jest umową cywilnoprawną. Wysokość składki zdrowotnej we wszystkich ustawowych kasach chorych jest taka sama. Podstawą do obliczenia wysokości składki są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony, np. przychód z działalności gospodarczej, z wynajmu lokali lub renta czy emerytura. Od tych dochodów obliczana jest składka w wysokości 14,9% (bez prawa do zasiłku chorobowego) lub 15,5% ( z prawem do zasiłku chorobowego od siódmego tygodnia choroby).

0-
Informacje o publikacji
Ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie