Jaką właściwie ochronę ubezpieczeniową uzyskują osoby zatrudnione w Niemczech?

· 322 odsłon · 2 odpowiedzi · Autor:
Dodaj odpowiedź
Odpowiedzi
odpowiedz
ZgłośOdpowiedz

Polacy mają w Niemczech prawo do legalnej pracy. Nie jest do tego wymagane uzyskanie szczególnego pozwolenia. Przedstawiając poniższe dane pomijam szczególne formy zatrudnienia. Dotyczą one klasycznej formy zatrudnienia, powyżej 450€ brutto miesięcznie, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. W skład pakietu ubezpieczenia społecznego wchodzą: ubezpieczenie zdrowotne (gesetzliche Krankenversicherung), pielęgnacyjne (Pflegepflichtversicherung), ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung), ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung), i wypadkowe (gesetzliche Unfallversicherung). Zatrudnienie zapewnia podstawową ochronę ubezpieczeniową, nie jest ona jednak kompletna. Samo państwowe ubezpieczenie emerytalne nie zapewni dochodów porównywalnych z dochodami osiąganymi podczas okresu pracy. Od 1990 r. średni poziom emerytury brutto w Niemczech zmniejszyl się z 50,2 % do 43,7 % dochodów brutto osiąganych przed przejściem na emeryturę. Przy obecnym rozwoju demograficznym, do 2040 r. średni poziom emerytury brutto spadnie szacunkowo o kolejne 20%.

0-
ZgłośOdpowiedz

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne też ma ograniczony zakres. Nie zapewnia ochrony w krajach, które nie podpisały z Niemcami odpowiedniej umowy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nie pokrywa kosztów transportu z zagranicy, tylko częściowo pokrywa koszty leczenia stomatologicznego. Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy tylko i wyłącznie wypadków w pracy i szkole, w drodze do i z pracy lub szkoły. Nie obejmuje życia prywatnego, gdzie statystycznie wypadków zdarza się najwięcej. Prawo do świadczeń w przypadku inwalidztwa uzyskuje się dopiero po 5 latach płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia należą sie przy tym tylko w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wykonywany zawód nie ma przy tym żadnego znaczenia. Wszystko to i wiele innych aspektów sprawia, że osoby zatrudnione nie powinny ograniczać się tylko i wyłącznie do ubezpieczenia państwowego i powinny uzupełnić go odpowiednim ubezpieczeniem prywatnym.

0-
Informacje o publikacji
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie