Prawo pracy, delegacja...

· 1k odsłon · 14 odpowiedzi · Autor:

Czy podpisując umowę o pracę z polską firmą,która oddelegowała mnie do pracy w Niemczech w filiach nie wymienionych w umowie należy mi się delegacja?Czy podlegam prawu pracy niemieckiemu czy polskiemu?

Dodaj odpowiedź
Odpowiedzi
odpowiedz
ZgłośOdpowiedz

To było by właściwe,tylko nie zawsze jest możliwość zatrudnienia bezpośrednio.Pracować było trzeba 10,12,14 godzin.Praca ośmiogodzinna to rzadkość.Ani grosza za nadgodziny.Listy płac jakie podsuwali do podpisania zawyżone.Jedyny środek utrzymania.Jak nie podpiszesz -na zieloną trawkę od zaraz.To zwykły rozbój w biały dzień.Ciekawy jaką umowę z Niemcami podpisała firma pośrednicząca.Prawnicy znający niemieckie prawo pracy są do tego potrzebni.

0-
ZgłośOdpowiedz

Może lepiej zatrudnić się bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy,nie będzie takich dylematow,przepisy mowia wyraźnie ze pracując nawet jako pracownik oddelegowany na terenie DE obowiazuje niemiecki kodeks pracy.Jak jest w praktyce to już inna bajka.

0-
ZgłośOdpowiedz

Masz próbkę KELLO

0-
ZgłośOdpowiedz

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2016.1666, dalej k.p.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) – Dz. U. UE. L. 2008.177.6, dalej rozporządzenie, poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę, lecz pracodawca kieruje go do wykonywania pracy w Niemczech, wówczas należy określić, jakiemu prawu dany stosunek pracy podlega. W tym zakresie zastosowanie znajduje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Podstawową zasadą przy wyborze prawa właściwego dla zobowiązań umownych jest określona w art. 3 wspomnianego rozporządzenia zasada swobody wyboru prawa, zgodnie z którą umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Taki wybór prawa nie może jednak prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, byłoby właściwe zgodnie z art. 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

0-
ZgłośOdpowiedz

Przepisać prawo też umiem " kello".Interpretować nie potrafię podobnie jak Ty.

0-
ZgłośOdpowiedz

A to ałe prawo jest tak napisane,że trzeba iść z tym do prawnika niemieckiego też i prosić o pomoc która kosztuje krocie,przynajmniej dla mnie.

0-
ZgłośOdpowiedz

I o to właśnie chodziło.Dziękuję.Tylko warunki podane w odpowiedzi były spełnione nikt tego nie pojmie.Zatrudnianie do pracy za granicą przez polskich pośredników bez względu na branżę to wielkie oszustwo.Nie podpiszesz,głodujesz,podpiszesz twoja wina bo zgadzasz się na stawiane warunki więc morda w kubeł.

0-
ZgłośOdpowiedz

Chyba wszystko w tym temacie.

0-
ZgłośOdpowiedz

Podstawą prawną, która dotyczy pracowników delegowanych do wykonywania pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. Dotyczący ona delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 18 z 21 stycznia 1997 r.). Według niej pracodawca powinien zapewnić pracownikowi oddelegowanemu takie same warunki pracy jak pracownikom pochodzących z kraju oddelegowanego. W praktyce oznacza to, że polski pracownik oddelegowany z polskiej firmy do pracy w Niemczech, podlega lokalnemu czyli niemieckiemu prawu pracy. Pracodawca powinien zatem stosować wobec pracownika niemieckie zasady, które dotyczą m.in. wymiaru czasu pracy, stawki za wynagrodzenie czy urlopu.

0-
Najlepsza odpowiedź
ZgłośOdpowiedz

Nie o o pytałam.Obowiązuje prawo polskie czy niemieckie.Nie o to co w prawie niemieckim pisze.

0-
Pokaż więcej
ZgłośOdpowiedz

Przepisy o niemieckiej płacy minimalnej mogą mieć zastosowanie do delegowanych za Odrę nawet w przypadku wyboru prawa polskiego. Niemiecka ustawa o płacy minimalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. (niem. Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns), przewiduje wynagrodzenie dla każdego pracownika od 1 stycznia 2017 r. w kwocie 8,84 EUR brutto za godzinę. Zgodnie z § 20 ww. ustawy przepisy te powinny być stosowane przez pracodawców zarówno z siedzibą w kraju, jak i zagranicą. Osoby pracujące w Niemczech powinny otrzymywać wynagrodzenie w stawce minimalnej, o której mowa w tej ustawie.

0-
ZgłośOdpowiedz

Ustawa o delegowaniu pracowników AEntG przewiduje dwie sytuacje, w których do pracowników delegowanych do pracy na terenie Niemiec mogą mieć zastosowanie układy zbiorowe pracy. Pierwsza to stosowanie zbiorowych układów pracy w branży budowlanej uznanych za powszechnie obowiązujące. Druga to możliwość rozszerzenia zakresu obowiązywania w drodze Rozporządzenia. Zatem zbiorowe układy pracy, które w Niemczech są obowiązujące dla wszystkich pracodawców z danej branży, mogą się stać wiążące również dla zagranicznych pracodawców, którzy delegują pracowników do Niemiec. Branże, w których obowiązują takie układy, wymienia § 4 AEntG .

0-
ZgłośOdpowiedz

Stawki diety sa uzależnione także od branzy i inne sa np. w zachodnich i wschodnich landach,oddelegowanie pracownika nie może trwac więcej niż 24-m-ce

0-
ZgłośOdpowiedz

Będziesz miał zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie? bo to jest uzależnione od wysokości diety i czy jedziesz na zastępstwo bo w tym przypadku to tez ma znaczenie.

0-
Informacje o publikacji
Stuttgart, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie