Publikowanie kuponu


1. Zaloguj się do swojego konta firmowego. 2. Przejdź do sekcji "Twoje treści".


3. Z menu po lewej stronie wybierz Publikacje > Kupony promocyjne.4. Kliknij przycisk +DODAJ KUPON.5. W formularzu dodawania kuponu uzupełnij poszczególne pola zwracając szczególną uwagę na: 
W tym miejscu określasz wysokość rabatu, jaki przysługuje osobie, która będzie miała kupon. 
Określ ograniczenia swojego kuponu. Możesz także dodać kupon bez ograniczeń czasowych lub ilościowych. Jak skorzystać z oferty 

Opisz dokładnie, w jaki sposób osoba która będzie miała kupon, może go zrealizować. 


UWAGA: każdy dodawany kupon przed opublikowanie w portalu zostaje poddany weryfikacji przez dział moderacji MyPolacy.de.INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KUPONIE


Twój kupon generowany jest w formacie PDF. Zawiera następujące informacje: 


​- Tytuł kuponu, 
- Nazwę firmy realizującej kupon, 
- Uniklany kod identyfikacyjny przypisany do kuponu, 
- Imię użytkownika portalu MyPolacy.de, 
- Datę nabycia kuponu, 
- Datę ważności kuponu, 
- Opis "Jak skorzystać z kuponu",
- Warunki skorzystania z kuponu.