Wiadomości firmowe: prowadzenie rozmowy i ustawienia

Każda firma może prowadzić rozmowę z użytkownikiem pod warunkiem, że: 


użytkownik samodzielnie skontaktuje się z firmą.


Użytkownik może skontaktować się z firmą na dwa sposoby: 


1. Za pomocą opcji "Wyślij wiadomość" z wizytówki premium .2. Za pomocą opcji "Wyślij wiadomość na MyPolacy", która jest dostępna dla ogłoszeń drobnych. 


NOTYFIKACJE O NOWYCH ROZMOWACH Ikona "chmurek" informuje cię o nieprzeczytanych wiadomościach oraz: 


- umożliwia oznaczenie wszystkich wiadomości jako przeczytane, 
- umożliwia napisanie wiadomości zaraz po kliknięciu w jej treść, 
- przejście do szczegółowego widoku rozmowy, na osobnej podstronie "Wiadomości".SZCZEGÓŁOWY WIDOK WIADOMOŚCI


Jeśli chcesz zobaczyć całą rozmowę: 


kliknij ikonę "chmurki", a następnie w niebieski link tekstowy Zobacz wszystkie.Szczegółowy widok wiadomości umożliwia:

- przeglądanie ostatnich prowadzonych przez Ciebie rozmów, 
- wyszukiwanie osób, z którymi prowadzona była rozmowa,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikiem, USTAWIENIA WIADOMOŚCI


Zarówno w prywatnym oraz szczegółowym widoku rozmowy masz dostęp do dodatkowych ustawień: 


1. Kliknij symbol trybika.2. Po kliknięciu w ikonę "Trybika" zobaczysz następujące opcje: 

Zobacz całą rozmowę: przechodzisz do widoku, gdzie widoczna jest cała treść prowadzonej rozmowy.

Usuń rozmowę: usuwa prowadzoną rozmowę.

Zgłoś użytkownika: powoduje zgłoszenie użytkownika do administratora.