Uchodźcy

Strona 3 - wyniki dla Kryzys migracyjny

Klamka zapadła. Prawo azylowe przyjęte

Bundestag uchwalił pakiet ustaw azylowych, których głównym celem jest ograniczenie liczby imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, chcących osiedlić się w Niemczech.

Niemcyskomentuj

Niemcy mówią Auf Wiedersehen prawie 350 tys. uchodźców i zamykają granice

Jakby było mało spięć w kwestii uchodźców, to jeszcze oliwy do ognia dolewa bawarski minister finansów, który domaga się stworzenia konkretnego planu deportacji uchodźców, którzy w Niemczech nie otrzymali prawa do azylu, a także lepszej koordynacji polityki azylowej między landami a rządem federalnym. Tymczasem niemieckie społeczeństwo chce zamknięcia granic i powrotu do kontroli.

Niemcyskomentuj