Zasiłki

Zwrot kosztów za opiekę

Szykuje się nowy dodatek dla rodzin w Niemczech - 2000 euro rocznie

Minister pracy Hubertus Heil zapowiedział, że rodziny, które decydują się na zatrudnienie pomocy domowej mogą niebawem otrzymać wsparcie finansowe. Poprzez planowane wprowadzenie systemu bonów, rząd chce ponadto zapobiec podejmowaniu nielegalnej pracy i zatrudnienia "na czarno".

Niemcyskomentuj

Renta po śmierci bliskiej osoby w Niemczech. Do czego ma prawo rodzina?

Po śmierci krewnego, konieczne jest uregulowanie wielu...

Niemcy