Życie w Niemczech

życie na zasiłku w Niemczech, pytania