Humboldt Universität Berlin

· 7.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Uczelnia została założona w roku 1810 przez Wilhelma von Humboldt i do czasów dzisiejszych jest to "matka wszystkich nowoczesnych uniwersytetów". Ogólnie szkoła składa się z dwóch central, na których jest prowadzone 11 fakultetów.

Humboldt Universität Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
tel.: 0049 30 209 30
e-mail: suudienberatung@uv.hu-berlin.de
internet: www.hu-berlin.de

Ogólne informacje o uczelni

Uczelnia została założona w roku 1810 przez Wilhelma von Humboldt i do czasów dzisiejszych jest to „matka wszystkich nowoczesnych uniwersytetów”. Ogólnie szkoła składa się z dwóch central, na których jest prowadzone 11 fakultetów. Na 168 kierunkach uczy się ponad 35 tys. studentów prowadzonych przez 361 profesorów oraz 2633 pracowników naukowych. Obecnie na uniwersytecie prowadzonych jest 14 badań, a roczny koszt, jakim obraca placówka to 264 milionów €. Jednym z głównych atutów uczelni jest to, że współpracowała z 29 laureatami Nagrody Nobla. Nabór nowych studentów odbywa się w 2 terminach:

 • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
 • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

O przyjęcie na studia może starać się każda osoba na świecie bez względu, z jakiego kraju pochodzi. Uczelnia proponuje bardzo wygodny sposób rejestracji oraz rekrutacji. Osoba chcąca podjąć studia musi wypełnić formularz, który jest wysyłany przez uczelnie lub znajduje się na stronie uniwersytetu. Wypełniając formularz online nie musimy już go wysyłać z dodatkowymi dokumentami. Jest to o tyle wygodne, że uniwersytet „wie” o rekrucie i jego dokumenty są rozparzane wd. kolejności zameldowania się na uczelni, czyli wd. wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty:

 • Kopie świadectw kształcenia (matura, indeks uczelniany)
 • Tłumaczenia wszystkich dokumentów na język niemiecki (jeżeli dokumenty są w języku angielskim nie trzeba ich dodatkowo tłumaczyć)
 • Zaświadczenie znajomości języka niemieckiego (egzamin DSH lub na podobnym poziomie)
 • Egzamin HZB
 • Potwierdzenie dopuszczenia do studiów przez UNI-ASSIST (www.uni-assist.de)
 • Poświadczenie lekarskie o możliwości studiowania
 • Należy przedstawić dokument poświadczający, że osoba podejmująca studia ma odpowiednią ilość gotówki na koncie lub, że jest, będzie przez kogoś utrzymywana
 • Aktualne zdjęcie paszportowe
 • Kopia paszportu

Pozostałe informacje

Pozostałe wiadomości, informacje dotyczące rekrutacji obcokrajowców udziela Studenckie Biuro do Spraw Obcokrajowców (Akademische Auslandsamt auslandsamt@uv.hu-berlin.de). Koszty opłat za semestr to ok. 220€. Uczelnia nie pomaga w znalezieniu pracy- należy szukać samemu po przez Biuro Pracy (Arbeitsamt). Miejsca w akademikach są losowane. Uczelnia zapewnia jedynie akademik dla osób z programu wymiany studenckiej. Szkoła współpracuje z wieloma uniwersytetami na świecie w tym z: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawskim, Wrocławskim.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie