Badanie OECD bez suchej nitki na sytuacji w Niemczech. Zagrożenie ubóstwem większe niż wcześniej

· Autor:
Badanie OECD bez suchej nitki na sytuacji w Niemczech. Zagrożenie ubóstwem większe niż wcześniej
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ryzyko wypadnięcia z klasy średniej i przejścia w ubóstwo w Niemczech znacznie wzrosło - taki jest wniosek z badania przeprowadzonego przez OECD i Fundację Bertelsmanna. Zgodnie z jego wynikami Niemcy są jednym z czterech krajów o największym zagrożeniu ubóstwem.

Tak złych wyników badania nie można było się spodziewać. Wychodzi na to, że Niemcy są w czołówce państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeśli chodzi o ryzyko popadnięcia w ubóstwo. Jest ono ponoć coraz bardziej zakorzenione, a "podnoszenie się" z tego stanu staje się coraz trudniejsze. Swój udział w tym ma system Hartz IV.

Stale wzrasta zagrożenie ubóstwem

Klasa średnia w Niemczech systematycznie się kurczy. Nie dzieję się jednak to z powodu faktu, że większość ludzi się bogaci. W latach 1995-2018 odsetek ludności w grupie o średnich dochodach spadł z 70 do 64%. Tylko w latach 2014-2017 z kolei aż 22% osób zdolnych do pracy przesunęło się do grupy o niższych dochodach.

Wybuch pandemii koronawirusa tylko przyspieszył ten proces. W pierwszym miesiącu pandemii 8% osób o średnich dochodach straciło pracę. Zgodnie z wynikami badania, szczególnie dotknięte są gospodarstwa domowe z ponad 75 do 100% mediany dochodów, tj. około 1500 do 200 euro na osobę samotną i 3000 do 4000 euro na rodzinę z dwójką dzieci.

Ubóstwo postępuje, także dzięki Hartz IV

Szczególnie zagrożone ubóstwem są młodsze osoby dorosłe o średnich dochodach. Wśród osób w wieku od 18 do 29 lat odsetek ten spadł o 10%. Odsetek osób, które znalazły się nawet w grupie o średnich dochodach, z czasem znacznie się zmniejszył. Wśród urodzonych w latach 1955-64 było to 71%, a urodzonych w latach 1983-96 tylko 61%. Wynika to również z faktu, że wyższy poziom edukacji jest dziś niezbędny.

Badanie prowadzi do wniosku, że kształceniu i szkoleniu należy nadać wyższy priorytet, a kobietom należy zapewnić większe wsparcie. Te prace są dziś znacznie bardziej powszechne niż w przeszłości, ale zazwyczaj są to prace na część etatu lub miniprace o niskich dochodach. Ponadto wyniki pokazują ponownie, że system Hartz IV, ze względu na brak środków kwalifikacyjnych i funduszy, sankcji i umieszczania w sektorze o niskich płacach, tworzy i cementuje ubóstwo, zamiast oferować sposoby na wyjście z ubóstwa.

Źródło: gegen-hartz.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: EBFoto

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie