Grudzień przyniesie zmiany dla konsumentów, ale tak naprawdę trzy z nich są najważniejsze

· Autor:
Grudzień przyniesie zmiany dla konsumentów, ale tak naprawdę trzy z nich są najważniejsze
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Grudzień oznacza wejście w życie sporej liczby zmian dla konsumentów, ale także więcej wydatków. Od nowego miesiąca pozytywne wiadomości otrzymają konsumenci korzystający z łącza internetowego, a także telefonów komórkowych i stacjonarnych. Z drugiej strony jednak pojawią się wyższe ceny w aptekach i automatach biletowych.

Końcówka 2021 roku oznacza, że w życiu niemieckich konsumentów pojawi się sporo zmian, na które muszą odpowiednio wcześnie się przygotować. Wiele z nich będzie na ich korzyść, ale jeśli chodzi o zakup leków lub biletów kolejowych, należy przygotować się na większe wydatki.

Niższe rachunki, umowy przez telefon i okres wypowiedzenia

Każdy, kto nie otrzyma uzgodnionej w umowie z operatorem jakości połączenia internetowego będzie mógł liczyć na zwrot pieniędzy. Od 1 grudnia użytkownicy Internetu mogą obniżyć cenę za usługę lub anulować ją bez okresu wypowiedzenia, jeśli nie zostanie osiągnięta umowna przepustowość sieci. Przewiduje to nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego. Na przykład, jeśli konsument uzyskuje jedynie połowę uzgodnionej w umowie wartości łącza internetowego w ujęciu pobierania lub wysyłania, będzie mógł płacić połowę dotychczasowej ceny. Alternatywnie może również zerwać wiążącą klienta z operatorem umowę. Dzięki temu możliwe będzie rzetelne domaganie się praw w zakresie jakości połączenia internetowego.

Od pierwszego dnia grudnia przeszłością będzie również telefoniczne podpisywanie umów na telefony komórkowe, Internet czy abonament telefoniczny na urządzenia stacjonarne. Zawieranie umowy w formie rozmowy z konsultantem przez telefon będzie możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej konsument otrzyma od dostawcy podsumowanie jej warunków w formie tekstowej (np. plik PDF na e-maila). Jeśli tak się nie stanie, umowa będzie nieważna, dopóki klient nie wyrazi na to zgody na piśmie.

Dotychczas umowy telefoniczne, internetowe i komórkowe mogły być automatycznie przedłużane na dłuższe okresy, co również od początku grudnia przestanie obowiązywać. Każdy, kto po upływie ustalonego okresu obowiązywania umowy nie poinformuje dostawcy o zamiarze jej rozwiązania lub przedłużenia, będzie mógł skorzystać z miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wcześniej trzeba było na to czekać cały rok.

Oszukani klienci Vodafone mogą uzyskać zwrot kosztów

W świetle zmieniających się praw dla konsumentów, warte przypomnienia są kroki, jakie mogą wykonać oszukani klienci operatora komórkowego Vodafone. Operator ten już drugi raz został skazany przez sąd za pobieranie zbyt wysokich opłat od klientów. Wszystko wyszło na jaw za sprawą Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów, które dowiodło, że niekiedy różnice w skali jednego miesiąca wynosiły nawet 80 euro.

Sąd okręgowy w Düsseldorfie w swoim nowym orzeczeniu zabronił firmie Vodafone pobierania od konsumentów zryczałtowanych opłat za zwrot w wysokości 4,50 EUR oraz zryczałtowanych opłat za monit w wysokości 2,80 EUR i wyższych. Co prawda marka Vodafone wciąż może się odwołać od orzeczenia sądu, jednak osoby poszkodowane powinny nadal dochodzić roszczeń o zwrot kosztów.

Zgodnie z opinią stowarzyszenia ochrony konsumentów ważne jest, aby konsumenci już teraz podjęli działania, ponieważ w ten sposób roszczenia nie ulegną przedawnieniu. Obecnie klienci wciąż mogą zgłaszać roszczenia za okres od 2018 roku. Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów dostarczyło konsumentom gotowy wzór listu. Na jego pierwszej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat werdyktu sądowego wobec Vodafone. Na drugiej stronie dokumentu można wprowadzić swoje indywidualne dane, a więc adres, miejsce zamieszkania, datę, numer klienta, numer konta, numer faktury, kwotę nieprawidłowych opłat. Następnie należy przesłać list do marki Vodafone. 

Źródło: t-online.de, mypolacy.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: massonforstock

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie