Hartz IV: zmiany w kwestii ubiegania się o mieszkanie

· Autor:
Hartz IV: zmiany w kwestii ubiegania się o mieszkanie

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych zapadła decyzja o podniesieniu „limitu czynszu” osobom korzystającym z niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych (Hartz IV), które dodatkowo ubiegają się o mieszkanie czynszowe. Komorne zostanie podniesione o około 15 eurocentów za każdy metr kwadratowy.

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych, która obraduje w Dusseldorfie (Nadrenia Północna-Westfalia) podjęła decyzję o podniesieniu tzw. limitu czynszu osobom, które pobierają niemiecki zasiłek dla bezrobotnych, popularnie nazywany – Hartz IV i z tego tytułu ubiegają się o mieszkanie czynszowe*.

Członkowie Komisji tłumaczą, że podwyżka „limitu czynszu” wynika z wielu czynników m.in. ze wzrostu eksploatacji mieszkań, a także podwyżki opłat stałych (prąd, gaz), które zostały narzucone przez operatorów.

Nowe progi „limitu czynszu” zaczną obowiązywać już od przyszłego miesiąca (listopada).

Jak będzie to wyglądało w praktyce?

- Osoba samotna: mieszkanie do 45 metrów kwadratowych z „limitem czynszu” – 415 euro (było 407 euro).

- Dwuosobowa rodzina: mieszkanie pomiędzy 55 a 60 metrów kwadratowych. Wysokość czynszu nie może przekraczać 514 euro (było 504 euro).

- Czteroosobowa rodzina: wielkość mieszkania nie może przekraczać 90 metrów kwadratowych, a wysokość czynszu 805 euro (było 790 euro).

* Przypomnijmy, że w ramach zasiłku Hartz IV państwo niemieckie opłaca świadczeniobiorcom koszty związane z utrzymaniem mieszkania czynszowego. By świadczeniobiorcy mogli liczyć na pomoc, muszą spełnić wymogi stawiane przez urząd odnośnie do wielkości mieszkania i tzw. limitu czynszu.

Michalina Rosner

Zdjęcie: pixabay.com/en/bulgaria-housing-estate-flat-1520423, autor: olafpictures

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie