Jak to jest z niemieckimi zarobkami? Porównanie średniej w kraju i Europie

· Autor:
średnie zarobki w Niemczech i innych krajach europy
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Średnia wysokość wynagrodzenia w Niemczech zależna jest od wielu czynników. Jak jednak na tle płci, branży i lokalizacji wypadają konkretne kwoty i czy w porównaniu do innych krajów, można mówić w Niemczech o wciąż “niezłych” zarobkach?

W Niemczech przeciętny pracownik może liczyć na zarobki na poziomie 51 876 euro brutto rocznie. Mimo że jest to imponująca kwota, osiągnięcie jej może być trudne dla osób pracujących na stanowiskach kluczowych dla społeczeństwa, takich jak sprzedawcy, opiekunowie czy pracownicy wspierający dzieci i młodzież.

Jako jedna z czołowych gospodarek globu, Niemcy wypada bardzo dobrze w porównaniu ze światowymi standardami. Ale jak dochodzi do obliczenia tej średniej? Jak prezentują się możliwości zarobkowe w kraju? I jak Niemcy są postrzegani na tle innych europejskich gospodarek? 


Wysokość średnich zarobków w skali miesiąca i roku

Roczne obliczenia średniego wynagrodzenia w Niemczech dokonywane są przez Federalny Urząd Statystyczny i po zatwierdzeniu są publikowane przez Rząd Federalny we współpracy z Bundesratem. Dane te reprezentują średnią wartość zarobków brutto. 

Dane pochodzące z kwietnia 2023 roku wskazują, że przeciętny niemiecki pracownik na pełnym etacie zarabiał miesięcznie 4323 euro brutto, co przekłada się na roczne dochody na poziomie około 51 876 euro brutto.

Znaczące różnice w poziomie zarobków w Niemczech uwidaczniają się jednak, gdy weźmie się pod uwagę czynniki takie jak lokalizacja geograficzna, branża oraz płeć pracownika. Te elementy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu dystrybucji dochodów w kraju.


Średnie zarobki według branż

Odmienności w zarobkach między poszczególnymi sektorami są wyraźnie zauważalne. Przykładowo, pracownicy etatowi  w Niemczech w branży finansowej i ubezpieczeniowej mogli liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 5841 euro brutto w miesiącu kwietniu 2023 roku. W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4324 euro, podczas gdy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie płace były znacznie niższe - wynosiły średnio 2798 euro. Również pracownicy sektora gastronomicznego musieli zadowolić się niższymi dochodami, gdzie średnia płaca osiągała poziom 2860 euro brutto. 

Przegląd przeciętnych wynagrodzeń w Niemczech według branż: 

1. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe - 5841 euro brutto

2. Informacja i komunikacja - 5769 euro brutto

3. Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne - 5436 euro brutto

4. Energetyka - 5352 euro brutto

5. Edukacja i nauczanie - 4733 euro brutto

6. Wydobywanie surowców mineralnych - 4544 euro brutto

7. Przemysł wytwórczy - 4502 euro brutto

8. Nieruchomości - 4358 euro brutto

9. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 4272 euro brutto

10. Administracja publiczna i obrona - 4254 euro brutto

11. Sztuka, rozrywka i rekreacja - 4106 euro brutto

12. Handel - 4015 euro brutto

13. Inne usługi - 3845 euro brutto

14. Wodociągi - 3828 euro brutto

15. Budownictwo - 3597 euro brutto

16. Transport i logistyka - 3571 euro brutto

17. Inne usługi gospodarcze - 3359 euro brutto

18. Gastronomia i hotelarstwo - 2860 euro brutto

19. Rolnictwo i leśnictwo - 2789 euro brutto


Średnie zarobki brutto w Niemczech według landów

Miejsce zamieszkania lub pracy w Niemczech ma znaczący wpływ na wysokość średniego wynagrodzenia, co pokazują różnice między poszczególnymi landami.

1. Hamburg - 49 750 euro brutto

2. Hesja  - 47 500 euro brutto

3. Badenia-Wirtembergia - 47 000 euro brutto

4. Berlin - 46 500 euro brutto

5. Bawaria - 46 000 euro brutto

6. Nadrenia Północna-Westfalia - 44 000 euro brutto

7. Brema - 42 500 euro brutto

8. Nadrenia-Palatynat - 42 000 euro brutto

9. Dolna Saksonia - 40 750 euro brutto

10. Szlezwik-Holsztyn - 40 250 euro brutto

11. Saara - 40 000 euro brutto

12. Brandenburgia - 38 000 euro brutto

13. Saksonia - 38 000 euro brutto

14. Turyngia - 37 000 euro brutto

15. Meklemburgia-Pomorze Przednie - 36 500 euro brutto

16. Saksonia-Anhalt - 36 500 euro brutto


Wynagrodzenia według płci 

Płeć jest jednym z czynników wpływających na poziom wynagrodzeń w Niemczech, gdzie kobiety często zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Dane Federalnego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2023 roku wskazują, że mężczyźni pracujący na pełen etat zarabiali średnio 27,02 euro za godzinę, natomiast kobiety na analogicznych stanowiskach otrzymywały 23,59 euro. Różnica ta, wynosząca 12,7%, podkreśla istnienie nierówności płacowych między płciami. Raport płacowy firmy StepStone z 2024 roku również zwraca uwagę na tę dysproporcję, wskazując, że kobiety zarabiają średnio o 12,4% mniej niż mężczyźni, co przekłada się na roczną różnicę wynagrodzenia na poziomie około 5750 euro.

Rząd federalny Niemiec podjął jednak zobowiązanie do zredukowania tej różnicy do poziomu maksymalnie 10% do roku 2030, co ma być krokiem w kierunku zapewnienia bardziej sprawiedliwych warunków wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci.


Średnie zarobki netto w Niemczech na tle innych krajów 

Najnowsze badanie siły nabywczej przeprowadzone przez GfK ujawnia, jak w kontekście średnich zarobków wypadają Niemcy na tle innych krajów. Badanie za rok 2023 wykazało, że średni dochód netto na mieszkańca w Europie osiągnął poziom 17 688 euro. Analizie poddano 42 kraje.

Liechtenstein wyróżnia się na tle Europy, oferując swoim mieszkańcom średni dochód netto (nie brutto) na poziomie 68 843 euro, co jest niemal czterokrotnie wyższą wartością od średniej europejskiej wynoszącej 17 688 euro. Szwajcaria zajmuje drugie miejsce z dochodem netto wynoszącym 49 592 euro na mieszkańca, a tuż za nią plasuje się Luksemburg ze średnim dochodem netto równym 40 931 euro.

Niemcy w zestawieniu zajmują dziewiątą pozycję w rankingu europejskim, notując spadek o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku. W 2023 roku dochód netto osiągnięty przez mieszkańców Niemiec uplasował się na poziomie 26 271 euro.

1. Liechtenstein  - 68 843 euro netto

2. Szwajcaria  - 49 592 euro netto

3. Luksemburg - 40 931 euro netto

4. Islandia  - 33 424 euro netto

5. Dania - 32 490 euro netto

6. Irlandia - 26 882 euro netto

7. Austria - 26 671 euro netto

8. Norwegia - 26 301 euro netto

9. Niemcy - 26 271 euro netto

10. Wielka Brytania - 26 081 euro netto

16. Włochy - 18 905 euro netto

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: wiwo.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: oraziopuccio

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie