Jeśli emigracja, to tylko do… No właśnie, dokąd?

· Autor:
Jeśli emigracja, to tylko do… No właśnie, dokąd?

Myślisz nad wyjazdem z kraju, ale wciąż zastanawiasz się nad kierunkiem emigracji? Może pomocą okaże się raport U.S News i World Report dotyczący krajów świata, do których, pod względem ekonomicznym i gospodarczym, najlepiej wyjechać w poszukiwaniu pracy. Oto szczegóły!

U. S News we współpracy z World Report opublikował ranking krajów świata, do których warto wyemigrować w celach zarobkowych*. Oto pierwsza piątka:

1. Szwecja.

2. Kanada.

3. Szwajcaria.

4. Australia.

5. Niemcy.

Jeśli emigracja, to tylko do Niemiec?

W 2015 roku do Niemiec przyjechała rekordowa liczba migrantów – 2,14 mln! Dużą część z nich, bo aż 910 tys. stanowią migranci z krajów Unii Europejskiej (w tym także z Polski)!

Autorzy raportu chwalili niemiecki rząd za „znakomity proces integracji uchodźców, za tworzenie dla nich szkoleń językowych i zawodowych”.

Ale szczegółowe badania dotyczące życia w Niemczech nie rzucają na ten kraj już tak pozytywnego światła. Warto przytoczyć ostatnie badanie przeprowadzone przez Expat Explorer, w którym to respondenci ocenili przyjazność Niemców względem obcokrajowców na 39 z 45 możliwych do przyznania punktów.

*Ranking stworzono na podstawie m.in. stabilności gospodarczej danego kraju, dostępności do rynku pracy, dochodów pracowników w poszczególnych sektorach (na podstawie danych z ponad 21 tys. firm). Opublikowany raport to część większego sprawozdania noszącego tytuł „Najlepsze kraje na świecie”.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: PDPics 

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie