Kolejny problem legislacyjny prawa wyborczego

· Autor:
Kolejny problem legislacyjny prawa wyborczego
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Do tej pory każdy Niemiec mieszkający za granicą mógł brać udział w wyborach w kraju, jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu mieszkał co najmniej trzy miesiące na trenie Niemiec.

Zasady te podważyli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiejsza decyzja zabiera prawo wyborcze przeszło milionowi obywateli mieszkających za granicami Niemiec. Decyzja nie wynika z braku patriotyzmu sędziów, ale dotychczas obowiązujące zasady były zdaniem Trybunału nielogiczne. Dotychczasowe prawo mówiło, że decydującym powodem uzyskania prawa wyborczego było nieprzerwanie mieszkanie przez trzy miesiące na terenie Niemiec kiedykolwiek w życiu, bez względu na wiek. Okres posiadania prawa wyborczego przysługiwał przez dziesięć lat od chwili opuszczenia Niemiec. Po tym czasie wg dotychczas obowiązującego prawa, istnieje raczej niewielkie powiązanie ze wcześniejszym, trzymiesięcznym pobytem w Niemczech i trudno dokonywać świadomych politycznych wyborów. Uchylenie nastąpiło na skutek skargi dwóch Niemców, mieszkających na stałe w Belgii przy samej granicy z Niemcami, którzy po dziesięciu latach stracili prawo wyborcze. Po zakwestionowaniu, prawodawca musi szybko znaleźć rozwiązanie, również biorąc pod uwagę osoby dojeżdżające do pracy, które mieszkają w sąsiednich krajach a czują się mocno związane z krajem pochodzenia.
Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie