Które roczniki w Niemczech mogą liczyć na najlepszą emeryturę?

· Autor:
Które roczniki w Niemczech mogą liczyć na najlepszą emeryturę?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Spoglądając na wysokość emerytury, widać znacznie różnice w jej wysokości jeśli dokonamy porównania pomiędzy poszczególnymi rocznikami. Które z nich mogą liczyć na najwyższe świadczenie?


Różne roczniki, różne emerytury 

Mimo częstych narzekań na niewystarczające emerytury, co nasiliło się w obliczu zapowiedzianych podwyżek w 2024 roku, warto zwrócić uwagę na dostępne dane statystyczne od Deutsche Rentenversicherung (DRV), czyli Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego. Te dane pokazują, jak kształtowały się emerytury od 1960 roku w zachodnich rejonach Niemiec, kształtując przejrzysty obraz tego, jakie świadczenia otrzymywali emeryci przez dekady. Interesujące jest również to, które roczniki otrzymywały najwyższe emerytury, co może dostarczyć cennych wskazówek dla obecnych i przyszłych emerytów w planowaniu ich finansów emerytalnych.


Co decyduje o wysokości emerytury w Niemczech?

Kluczowe jest zrozumienie czynników, które wpływają na wielkość świadczeń emerytalnych w Niemczech. Do najważniejszych z nich zaliczają się: 

Rok urodzenia: Determinuje on wiek, w którym możesz zacząć otrzymywać emeryturę, a także wpływa na regulacje i zmiany w systemie emerytalnym, które mogły nastąpić w trakcie Twojego życia zawodowego.

Liczba lat składkowych: Ogólna suma lat, w których opłacane były składki emerytalne, co bezpośrednio przekłada się na wielkość otrzymywanych świadczeń. Im dłuższy okres składkowy, tym wyższa potencjalna emerytura.

Dochód osiągnięty z pracy: Wysokość zarobków w trakcie aktywności zawodowej ma bezpośredni wpływ na obliczenie emerytury. System emerytalny w Niemczech korzysta z przelicznika, który bierze pod uwagę średnie zarobki w określonych okresach.

Punkty emerytalne: Każdy rok pracy jest przeliczany na punkty, na podstawie których kalkulowane są przyszłe świadczenia. Punkty te są uzależnione od wysokości zarobków względem przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Wcześniejsza emerytura: Decyzja o wcześniejszym przejściu na emeryturę może wiązać się z automatycznymi odliczeniami od kwoty świadczenia, które uwzględniają każdy miesiąc wcześniejszego zakończenia pracy.

Otrzymywanie renty rodzinnej lub inwalidzkiej: Te dodatkowe świadczenia mogą wpływać na ostateczną wysokość emerytury, zależnie od regulacji obowiązujących w systemie emerytalnym.


Te roczniki mogą liczyć na najlepszą emeryturę 

Analiza historyczna i porównanie różnych pokoleń emerytów w Niemczech rzuca światło na zmieniającą się dynamikę i wyzwania systemu emerytalnego. Różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń są zauważalne, szczególnie przy porównaniu osób urodzonych w różnych dekadach.

Na przykład osoby, które przeszły na emeryturę w 1979 roku, otrzymywały roczne świadczenia w wysokości 7271 euro,stanowiąc 59,0% ich wcześniejszych zarobków, co miesięcznie z tego świadczenia dawało około 605 euro. Tymczasem emeryci, którzy przeszli na emeryturę w 2023 roku, otrzymywali znacznie wyższe sumy, rzędu 18 040 euro rocznie, choć procentowo ich emerytury stanowiły 48,2% wcześniejszych zarobków, czyli około 1503 euro miesięcznie. Ta różnica wskazuje z jednej strony na wzrost nominalnych wartości emerytur, ale z drugiej pokazuje spadek ich realnej wartości.


Wysokość emerytury, to loteria

Poddawanie ocenie tego, które roczniki obecnie otrzymują najwyższą emeryturę, jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. Osoby urodzone w latach 80., 90., i na początku 2000 roku korzystały z rosnących płac i stabilnej gospodarki, co przekładało się na korzystniejsze warunki akumulacji kapitału emerytalnego. Niemniej jednak, pomimo tej korzystnej sytuacji, trudno jest jednoznacznie określić, kto jest w lepszej, a kto w gorszej sytuacji emerytalnej.

Wpływ na to mają dodatkowo czynniki takie jak płeć - na przykład kobiety w Niemczech Zachodnich zazwyczaj mają niższe emerytury ze względu na krótsze kariery zawodowe i mniejszą liczbę lat składkowych. Również regionalne różnice, jak te między Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi, są istotne, szczególnie przed zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku. Na koniec, zdrowie i inne osobiste okoliczności także odgrywają kluczową rolę w możliwościach długoterminowego zatrudnienia i akumulacji świadczeń emerytalnych.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: vivooo
Źródło: merkur.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie