Łatwiej o odzyskanie zrabowanych dzieł sztuki. Niemcy zmieniają własne prawo

· Autor:
Łatwiej o odzyskanie zrabowanych dzieł sztuki. Niemcy zmieniają własne prawo
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Przedmiotem wielu dyskusji jest obecnie obowiązujące prawo do zwrotu dzieł sztuki skradzionych przez nazistów podczas okupacji. Wydarzenia te szczególnie dotknęły wiele krajów okupowanych przez Niemców. Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec prowadzi prace, mające na celu ułatwić zwrot zrabowanych dzieł sztuki.

Naziści przeprowadzili masowe konfiskaty dóbr kultury, pozbawiając majątku oraz środków do życia wiele osób w całej Europie. Dekady po tych wydarzeniach, wiele z tych przedmiotów nadal nie powróciło do prawowitych właścicieli, często z powodu trudności prawnych związanych z egzekwowaniem roszczeń.


Ograniczenia problemem w zwracaniu dzieł sztuki

Komisja Doradcza ds. Mienia Zrabowanego przez Nazistów, założona ponad dwie dekady temu, doświadcza obecnie ograniczeń w swoim działaniu. Jako organ arbitrażowy, jest zdolna jedynie do prowadzenia mediacji, co nie zawsze kończy się sukcesem. Długoletnie apelacje o zmianę przepisów prawa, aby ułatwić ofiarom i ich potomkom dochodzenie roszczeń, w końcu doczekały się odpowiedzi. 

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec (BMJ) w odpowiedzi na te potrzeby, opublikowało projekt ustawy mający na celu ułatwienie procesu odzyskiwania skonfiskowanych dóbr. W projekcie ustawy przewidziano zmiany w kilku obszarach prawnych, w tym w Kodeksie Cywilnym (BGB), ustawie o ochronie dóbr kultury (KGSG), ustawie o ustroju sądów (GVG) oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego (ZPO). 


Co się zmienia? 

Nowelizacja Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury (KGSG) obejmuje wprowadzenie nowego prawa do informacji, które zostało zdefiniowane w paragrafie 48a KGSG-E. Zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba wprowadzająca na rynek dobra kultury skonfiskowane ich prawowitym właścicielom w okresie nazistowskich prześladowań, zobowiązana będzie do udostępniania informacji na temat nadawców, sprzedawców, kupujących i klientów związanych z tymi dobrami. To prawo ma umożliwić pierwotnym właścicielom tych dóbr oraz ich spadkobiercom sprawdzenie, czy nadal przysługuje im prawo do tych obiektów, czy też majątek ten przeszedł legalnie w inne ręce.

Kolejną istotną zmianą jest propozycja ograniczenia możliwości korzystania z obrony opartej na przedawnieniu roszczeń restytucyjnych. Projekt nowelizacji (RefE) zmienia zasady dotyczące możliwości odmowy wykonania świadczenia na podstawie przedawnienia, określone w § 214 ust. 1 zdanie 2 BGB-E. Zmiana ta zakłada, że w przyszłości właściciel dobra kultury nie będzie mógł powoływać się na przedawnienie roszczenia restytucyjnego, jeśli nabył dobro w dobrej wierze, nawet jeśli termin przedawnienia już upłynął.

Projekt nowelizacji prawa przewiduje również specyfikację nowych jurysdykcji dla spraw związanych z roszczeniami o zwrot dóbr kultury, które zostały skonfiskowane podczas prześladowań nazistowskich. Zgodnie z planami, sprawy te będą miały swoje miejsce rozpatrywania w sądach okręgowych, jak stanowi Artykuł 71 ust. 2 nr 7 GVG-E, co gwarantuje, że wszystkie procesy dotyczące tych roszczeń, bez względu na wartość przedmiotu sporu, będą prowadzone na tym szczeblu prawnym. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu ułatwienie obsługi skomplikowanych kwestii prawnych, które często towarzyszą tym sprawom.

Dodatkowo, dla tego rodzaju spraw ustanowiono szczególne miejsce jurysdykcji, jak stanowi § 23a ZPO-E, co oznacza, że wszystkie pozwy dotyczące zwrotu dóbr kultury oraz powiązanych z nimi roszczeń informacyjnych mogą być składane w Frankfurt nad Menem. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie dostępu do sądu dla osób wnioskujących o zwrot dóbr, szczególnie dla tych, które mieszkają poza granicami Niemiec.


Zwrot otrzymanych pieniędzy za skradzione dzieła sztuki

Projekt nowelizacji zawiera również ważne przepisy dotyczące zwrotu świadczeń państwowych otrzymanych w związku z rekompensatą za utracone mienie lub konfiskaty po II wojnie światowej. Ustawa o zwrotach kosztów określa, że odszkodowania państwowe lub inne korzyści pieniężne, które zostały przyznane właścicielom lub ich poprzednikom prawnym, powinny zostać zwrócone, jeśli ci odzyskają składnik majątku lub jego równowartość. Ta zmiana ma na celu zapewnienie sprawiedliwego rozwiązania w przypadkach, gdzie restytucja dóbr kultury prowadzi do odzyskania wartości majątkowej.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: frantic00
Źródło: lto.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie